Aktualności


  Czwartek 21 czerwca 2018

  Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

  Gmina Wielopole Skrzyńskie otrzymała dofinansowanie w wysokości 55 000,00 zł ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w ramach działania p.n. „Budowa lub modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych”.


  Samorząd wnioskował o wsparcie finasnowe na  przebudowę następujących dróg:

  - Brzeziny – Zagrody odcinek o długości 825 m,

  - Wielopole Konice pod Masarnią odcinek o długości 425 m,

  -Wielopole – Nowa Wieś w kierunku Szufnarowej odcinek o długości 209 m.

  W ramach działania miały być przeprowadzone prace obejmujące wykonanie: robót ziemnych, nawierzchni tłuczniowej, odmulenie istniejących rowów, poboczy, gruntowych oraz zjazdów indywidualnych, zgodnie z treścią złożonych w Urzędzie Marszałkowskim  wniosków.

  Szacowany koszt inwestycji dla wszystkich w/w odcinków dróg  to ok. 267 000,00 zł.

  W związku z wysokością otrzymanej dotacji zakres inwestycji zostanie pomniejszony do równowartości 68 750,00 zł, stanowiącej wysokość dotacji (55 000,00 zł) oraz wymagany wkład własny 20% (13 750,00 zł).

  W najbliższym czasie Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie wspólnie z Radą Gminy podejmą decyzję, które odcinki dróg zostaną wyremontowane w 2018 roku.

  Dziękujemy Zarządowi Województwa Podkarpackiego za przyznane wsparcie, które znacząco poprawi jakość istniejącej infrastruktury drogowej.