Aktualności


  Wtorek 14 listopada 2017

  Przebudowa drogi Brzeziny - Bukowina - Mała

  Szanowni Państwo, pojawiła się wstępna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie w ramach rządowego „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019”.


  Złożony prze naszą gminę wniosek o przyznanie środków na realizację inwestycji dotyczącej przebudowy drogi gminnej Brzeziny – Bukowina – Mała w miejscowości Brzeziny uplasował się na 32 miejscu projektów przewidzianych do dofinansowania.

  Wysokość dotacji przeznaczonych dla podkarpackich gmin to 34 561 218,50 zł co zapewni dofinansowanie dla 44 projektów.

  Wartość realizacji projektu dla Gminy Wielopole Skrzyńskie to 2 386 401,72 zł zł, w tym uzyskane dofinansowanie 1 193 200,00 zł (50% całości kosztów).

  W ramach zadania wykonana zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna na odcinku o długości 3 km, a także prace dotyczące utwardzenia poboczy, odmulenia istniejących rowów, wykonania nowych zjazdów.

  Odcinek drogi, który będzie podlegał przebudowie wykorzystywany jest do regularnego dowozu dzieci do szkół, dlatego w ramach zadania zostanie urządzony również przystanek autobusowy wraz z peronem.

  Termin realizacji inwestycji to druga połowa 2018 roku.