Inwestycje


  Czwartek 7 kwietnia 2022

  „Przebudowa drogi gminnej Brzeziny Dół k. Bełch"

  „Przebudowa drogi gminnej Brzeziny Dół k. Bełch
   


   W ramach inwestycji przewidujesię  przebudowę drogi na długości 433,75 m poprzez wykonanie nowej nawierzchni, przebudowę zjazdów w zakresie pasa drogowego oraz adaptację istniejącego systemu odwodnienia.

  Przyjęte parametry drogi:
  - Droga jedno jezdniowa
  - Szerokość pasa ruchu 3,00m
  - Pobocza – szerokości 0,75m z kruszywa.

  Konstrukcja drogi:
  - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – gr. 5 cm
  - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – gr. 7 cm
  - warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego – gr. 15 cm
  - warstwa z gruntu stab. cementem o Rm=2,5MPa – gr. 25 cm

   

  Inwestycja dofinansowana z Rządowego Programu "Polski Ład" w 95 %.

   

  Termin realizacji do końca  listopada 2022 r.