Inwestycje


    Poniedziałek 5 grudnia 2022

    Przebudowa drogi wewnętrznej Wielopole Nowa Wieś Wytrząska k. Płoucha

    Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przebudowy drogi wewnętrznej Wielopole Nowa Wieś Wytrząska k. Płoucha na odcinku 200 m, zlokalizowanej na dz. ewid. nr 3699 w m. Wielopole Skrzyńskie.


    Przebudowa drogi wewnętrznej Wielopole Nowa Wieś Wytrząska k. Płoucha

    Przebudowa drogi polegała na wykonaniu nawierzchni w technologi żwirowej o grubości 30 cm na odcinku ok 200m i szerokości 3m. Ponadto wykonano pobocza ziemne oraz jednostronny rów o długości 300m wraz z przepustami do działek prywatnych. Natomiast, w wyniku uzyskanych oszczędności wykonano dodatkowo utwardzenia pozostałej części drogi warstwą kruszywa o grubości 10cm.