Inwestycje


  Środa 7 listopada 2018

  Remont kwatery z I wojny światowej znajdującej sie na cmentarzu w Wielopolu Skrzyńskim wraz z zagospodarowaniem terenu

  Gmina Wielopole Skrzyńskie zawarła porozumienie z Wojewodą Podkarpackim na realizację zadania związanego z  remontem kwatery z I wojny światowej znajdującej sie na cmentarzu w Wielopolu Skrzyńskim poprzez wykonanie pomnika głównego z piaskowca wraz z płaskorzeźbą". Zgodnie z porozumieniem nasza gmina otrzymała dotację celową w łącznej wysokości 35 000,00 zł, przeznaczoną  na odnowe mogiły upamiętniającej  żołnierzy poległych  w bitwie rozgrywającej sie na terenie Wielopola Skrzyńskiego podczas I Wojny Światowej.


  Etap I

  Cokół główny wraz z tablicą upamiętniającą.

  3 500,00 zł - koszt przygotowania dokumentacji budowlanej i koncepcji wykonania - wkład budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie.

  35 000,00 zł - dotacja Wojewody Podkarpackiego.

  Etap II

  Budowa pozostałych elementów koncepcji zagospodarowania tj. mur kamienny, ścieżka, ogordzenie, niwelacja terenu, prace ziemne.

   W 2019 roku Gmina Wielopole Skrzyńskie będzię wnioskowała do Wojewody Podkarpackiego o środki finansowe  na realizację budowy II etapu.