Inwestycje


  Środa 30 grudnia 2020

  Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Glinik (przysiółek Krzemienica)

  Gmina Wielopole Skrzyńskie otrzymała środki z Rządowego Programu Wsparcia Inwestycji Lokalnych na wykonanie odcinka sieci wodociągowej o dł 1.9 km w m. Glinik (przysiółek Krzemienica).


  Realizowane zadanie:

  Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców północno wschodniej części Gminy Wielopole Skrzyńskie – Etap VII – rozbudowa sieci wodociągowej w m. Glinik (przysiółek Krzemienica) o dł 1,9 km

   

  Przedmiotem realizacji jest wykonanie elementu sieci głównej wodociągowej o długości 1,9 km. Prace wykonywane są metodą tradycyjną wykopową oraz przewiertem sterowanym. Na linii sieci wodociągowej zostanie zamontowanych 9 szt. hydrantów. Budowa niniejszego odcinak jest kolejnym etapem rozbudowy wodociągu gminnego w m. Glinik. Rozbudowa pozwoli na zaopatrzenie w wodę kolejnych 14 gospodarstw domowych przysiółka Krzemienica.

   

  Koszt realizacji inwestycji: 254 093,20 zł

  Kwota dofinasowania 206 579,84 zł

  Wkład własny budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie 47 513,36 zł

  Termin zakończenia prac styczeń 2021

  Wykonawca: Paweł Lisowski Zakład Instalacyjno-Budowlany „LISBUD” 38-121 Pstrągowa 340