Aktualności


  Poniedziałek 28 maja 2018

  Rozwój opieki żłobkowej w Gminie Wielopole Skrzyńskie

  Szanowni Państwo z radością informuję, że udało nam się pozyskać środki na uruchomienie pierwszego w Gminie Wielopole Skrzyńskie żłobka.


  W ramach działania 7.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego pozyskaliśmy prawie milion złotych na uruchomienie 16 miejsc opieki żłobkowej i dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania żłobka w okresie pierwszych 22 miesięcy.
  Rozpoczęcie projektu, z uwagi na warunki lokalowe, planujemy od marca 2020 r. Otwarcie żłobka poprzedzi dwumiesięczna rekrutacja dzieci. Konieczna jest także adaptacja lokalu do potrzeb żłobka i zakup specjalistycznego wyposażenia, te wydatki w 95% pokryjemy ze środków dotacji.

  Założeniem projektu jest, aby rodzice nie ponosili opłat wyższych niż 300 zł miesięcznie - to głównie koszty wyżywienia dzieci, materiałów higienicznych i pielęgnacyjnych oraz ubezpieczenie maluchów.

  Żłobek będzie zorganizowany w budynku obecnego Integracyjnego Przedszkola Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim, natomiast Szkoła Podstawowa w Wielopolu Skrzyńskim będzie przeznaczona dla potrzeb przedszkolaków i dzieci z klas I-III. Klasy IV-VIII będą korzystały z infrastruktury dotychczasowego Gimnazjum. Taka lokalizacja pozwoli uzyskać optymalne warunki dla maluchów w żłobku, natomiast dla przedszkola będzie okazją do zorganizowania stołówki i sali zabaw czego nie zapewniła dotychczasowa lokalizacja.

  W ramach opieki żłobkowej będzie uruchomione dwie grupy dzieci w wieku od 22 tygodnia życia do 3 roku życia. Ten projekt to nie tylko szansa dla rodziców, chcących wrócić do pracy, ale także perspektywa zatrudnienia dla 5 osób – 4 opiekunów/ek i sprzątaczki.

  W projekcie zaproponowano szereg innowacyjnych rozwiązań nie tylko z zakresu wyposażenia, pełnego monitoringu, ale także profesjonalnej opieki wzbogaconej o poradnictwo specjalistyczne np. logopedyczne.

  Mam nadzieję, że to przedsięwzięcie ułatwi życie w naszej gminie, w szczególności rodzinom z małymi dziećmi, których często nie stać na zatrudnienie opiekunki dla dziecka czego konsekwencją niejednokrotnie było porzucenie bądź zaniechanie pracy zawodowej na dłuższy okres czasu.