Wydarzenia


  Czwartek 4 października 2018

  spotkanie w sprawie realizacji projektu pn. "Nowa Jakość Edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały"

  4 października 2018 roku w budynku Kulturalno Oświatowym w Wielopolu Skrzyńskim odbyło się spotkanie tematyczne dotyczące realizacji projektu pn."Nowa Jakość Edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim".


  Dla przypomnienia Gmina Wielopole Skrzyńskie realizuje projekt w ramach otrzymanego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej. Natomiast celem głównym projektu było utworzenie 4 nowych oddziałów przedszkola integracyjnego przy Szkołach Podstawowych w Brzezinach, Broniszowie, Nawsiu i  Gliniku, które  oferują 80 nowych miejsc przedszkolnych. Łącznie wsparciem w ramach realizowanego projektu objętych jest 180 dzieci.

  Podczas spotkania na placu przed budynkiem Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskiem  dokonano uroczystego poświęcenia nowego pojazdu, który zakupiono w ramach realizowanego projektu. Nowy pojazd służy do przewozu posiłków przygotowywanych we własnym zakresie w siedzibie Przedszkola Integracyjnego w Wielopolu Skrzyńskim do nowo powstałych oddziałów przedszkolnych. 

  Podczas spotkania  omówiono również etapy realizowanego projektu oraz przedstawiono prezentację multimedialną, w której zaprezentowano nowo utworzone oddziały przedszkolne i zakupione w ramach otrzymanego dofinansowania  wyposażenie sal dydaktycznych i wyprawki przedszkolaka.

  Poniżej do pobrania dokument, który zawiera charakterystykę realizowanego projektu oraz zakupione w ramach otrzymanego dofinansowania  wyposażenie sal - zapraszamy do zapoznania się z jego tematyką.