Wydarzenia


  Piątek 16 sierpnia 2019

  Tradycyjny Odpust Wielopolski 2019

  15 sierpnia 2019 roku w Wielopolu Skrzyńskim odbyła się coroczna uroczystość odpustowa ku czci Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej – Patronki Wielopolskiej Parafii, którą połączono z organizacją tradycyjnego pochodu odpustowego z wieńcami, orkiestrą i przejazdem banderii konnej. W przemarszu uczestniczyły również poczty sztandarowe Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z Wielopola Skrzyńskiego oraz Wielopola – Sośnic.

  W tym dniu na wielopolskich ulicach pojawiły się kolorowe stragany, na których można było zakupić nie tylko tradycyjne słodkości i dewocjonalia, ale również liczne pamiątki.


  Po uroczystej sumie odpustowej orszak przemaszerował na wielopolski rynek gdzie przybyłych gości powitał Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie. Pan Wójt w swoim wystąpieniu podkreślił ważną rolę kultywowania dawnych tradycji i zwyczajów. Zaznaczył również, że udział w tej uroczystości - bez wątpienia sprzyja budowaniu lokalnej integracji i pogłębia wzajemne więzi międzypokoleniowe.

  Kolejnym punktem wydarzenia było rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.

  W organizowanym konkursie wzięło udział X grup wieńcowych z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie:

  1. Grupa Wieńcowa: Klub Seniora z Wielopola Skrzyńskiego.

  2. Grupa Wieńcowa: Sołtys i Rada Sołecka z Wielopola Skrzyńskiego.

  3. Grupa Wieńcowa: Młodzież z Rzegocina.

  4. Grupa Wieńcowa: Młodzież z Konic.

  5. Grupa Wieńcowa: Młodzież z Postronia.

  6. Grupa Wieńcowa: Dzieci z Granic.

  7. Grupa Wieńcowa: Wielopolskie Stowarzyszenie Kobiet „Pasjonatki Tradycji".

  8. Grupa Wieńcowa: Warsztatów Terapii Zajęciowej z Wielopola Skrzyńskiego.

  9. Grupa Wieńcowa: Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich „Nawsianki” z Nawsia.

  10. Grupa Wieńcowa: Klub Seniora z Glinika.

  Każda grupa wykazała się ogromną inwencją twórczą, pomysłowością i dużym nakładem pracy przy wykonaniu wieńców nawiązujących do lokalnych tradycji.

  Wydarzenie zakończyło się przyznaniem nagród finansowych dla uczestników konkursu wieńców dożynkowych oraz  na najładniejszą prezentację jazdy konnej wierzchem lub w zaprzęgu i najładniej udekorowany traktor.

  Uroczystość wzbogacił również występ artystyczny kapeli ludowej „Futomianie” z Futomy.

  Mieszkańcy oraz przybyli goście mogli skosztować wiejskiego chleba ze smalcem oraz tradycyjnych kiszonych ogórków przygotowanych przez Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich ,,Gliniczanki” i „Łysogórzanki” z Glinika.

  Wszystkie inicjatywy i przedsięwzięcia organizowane w naszej gminie nie powstałyby bez zaangażowania szeregu osób, którym serdecznie dziękuję. Pragnę również podziękować mieszkańcom i gościom naszej gminy za tak liczne przybycie i przeżywanie z nami chwil, które nie tylko wspierają tradycje i obyczaje, ale przede wszystkim jednoczą nas w naszych lokalnych społecznościach.  Już dziś zapraszam do udziału w tradycyjnym odpuście15 sierpnia 2020  roku - Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie.