Wydarzenia


  Środa 11 kwietnia 2018

  Uroczyste nadanie sztandaru Szkole Podstawowej im. Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskim

  11 kwietnia 2018 roku Szkoła Podstawowa im Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskim świętowała uroczystość poświecenia i wręczenia sztandaru. Dzień ten zapisał się
  w historii szkoły jako dzień szczególny i wyjątkowy.


  Uroczystość rozpoczęła się o godz. 10:00 w kościele parafialnym pw. NMP Wniebowziętej w Wielopolu Skrzyńskim, gdzie odprawiona została Msza święta w intencji nauczycieli, pracowników, rodziców i uczniów szkoły. Podczas nabożeństwa nastąpiło poświęcenie sztandaru.

  Kolejno poczty sztandarowe, uczniowie, rodzice i zaproszeni goście przeszli do budynku sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum im. Księdza Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim, gdzie rozpoczęła się oficjalna ceremonia przekazania sztandaru.
  Rada Rodziców  przekazała sztandar na ręce Dyrektora Szkoły – Pana Marka Śliwińskiego, który następnie przekazał go uczniom – pocztowi sztandarowemu. Niezwykle podniosłym momentem było złożenie ślubowania przez uczniów szkoły.

  Kolejnym punktem wydarzenia była prezentacja multimedialna dotycząca  historii szkoły i  sylwetki jej patrona - Tadeusz Kantora.

  Następnie uczniowie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskim  zaprezentowali montaż słowno – muzyczny pt. „Tadeusz Kantor – w kliszach pamięci”, który tematycznie nawiązywał do osoby sławnego rodaka.

  W dalszej części uroczystości głos zabrali zaproszeni goście. W swoich przemówieniach  składali na ręce Pana Dyrektora gratulacje, którym towarzyszyło wzruszenie, radość i poczucie satysfakcji, podkreślając, iż uroczystość wręczenia sztandaru to znak tożsamości szkoły i symbolu idei, którym  służy. Zgromadzeni życzyli,  aby patron szkoły, był zawsze wzorem dla młodzieży, a także źródłem motywacji w zdobywaniu wiedzy kształtującej ich charaktery i postawy.

  Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie Pan Marek Tęczar podziękował i pogratulowal inicjatywy Dyrektorowi, Gronu Pedagogicznemu, Rodzicom i Uczniom oraz wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tej wyjatkowej uroczystości.

  Uroczystość przebiegła w miłej i wzniosłej atmosferze, pozostawiając wiele niezapomnianych wspomnień.