Wydarzenia


  Środa 10 listopada 2021

  Uroczyste oddanie do użytku drogi gminnej Glinik k. cmentarza

  10 listopada 2021 roku w miejscowości Glinik odbyło się oficjalne oddanie do użytku drogi gminnej Glinik k. cmentarza. Inwestycję zrealizowano z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

  Uroczystość rozpoczęła się na nowo powstałym parkingu obok cmentarza parafialnego w Gliniku, gdzie przybyłych gości powitał Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie. Pan Wójt podczas swego przemówienia przedstawił proces realizacji inwestycji, a następnie odczytał list intencyjny, który do uczestników wydarzenia przesłała Pani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki.


  Kolejnym punktem wydarzenia było poświecenie nowo powstałej drogi, którego dokonał ks. Józef Kłosowski Dziekan Dekanatu Wielopolskiego wraz z ks. Ryszardem Potyrałą Proboszczem Parafii pw. Św. Maksymiliana Kolbe w Gliniku.

  W wydarzeniu udział wzięli również: Pani Marta Jakowska Zastepca Dyrektora Wydziału Infrastruktury w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, a także Senator Rzeczypospolitej Polskiej Pan Zdzisław Pupa, który podczas okolicznościowego przemówienia zaznaczył, że Samorząd Gminy Wielopole Skrzyńskie zawsze aktywnie zabiega o środki finansowe na realizację inwestycji, które mają istotny wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców.

  W dalszej części wydarzenia dokonano uroczystego przecięcia wstęgi i oddania inwestycji do użytku.

  Dla przypomnienia w ramach zadania przebudowano odcinek drogi na długości 539,25 m.

  Inwestycja obejmowała m.in.: wykonanie stabilizacji z cementu o gr. 30 cm na całej długości przebudowywanej drogi, wykonanie nawierzchni asfaltowej: warstwa wiążąca gr. 5 cm, warstwa ścieralna gr. 4 cm, a także wykonanie utwardzonych poboczy, zjazdów indywidualnych do sąsiednich działek oraz umocnienie prawostronnego rowu na całej długości drogi.

  Wartość inwestycji: 641 793,60 zł, w tym 327 563,00 zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. z Dębicy. Dodatkowo ze środków własnych budżetu gminy wykonano m.in. połączenie parkingu kościelnego z przebudowywaną drogą, przebudowano zjazd do kaplicy i wykonano parking z nawierzchni bitumicznej z wyznaczeniem 31 miejsc postojowych, w tym jednego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

  W imieniu mieszkańców Gminy Wielopole Skrzyńskie kieruję serdeczne podziękowania dla Wydziału Infrastruktury w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie za merytoryczną pomoc w pozyskaniu środków, a następnie realizację inwestycji. Podziękowania składam również na ręce mieszkańców Glinika, którzy udzielili zgody na nieodpłatne przekazanie części działek przeznaczonych pod realizację inwestycji. Współpraca mieszkańców z Samorządem Gminy Wielopole Skrzyńskie przyczyniła się do realizacji kolejnej ważnej inwestycji mającej wpływ na rozwój infrastruktury drogowej w naszej gminie - Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie.