Wydarzenia


  Czwartek 7 listopada 2019

  Uroczyste oddanie do użytku przebudowanej drogi gminnej Glinik – Łysa Góra – Mała

  6 listopada 2019 roku w miejscowości Glinik odbyło się uroczyste oddanie do użytku przebudowanej drogi gminnej Glinik – Łysa Góra – Mała, w ramach zabezpieczonego osuwiska.

  Uroczystość rozpoczęła się od powitania przez Pana Marka Tęczara Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie przybyłych gości.

  Następnie Pan Wójt w swoim przemówieniu zaznaczył, że nasz samorząd realizuje wiele kosztownych inwestycji drogowych z udziałem środków pochodzących z budżetu państwa, które są przeznaczane na odbudowę zniszczonej infrastruktury drogowej, czego przykładem jest m.in. zakończona inwestycja w miejscowości Glinik. 

   


  W dalszej części wydarzenia głos zabrali przybyli goście, którzy również podkreślali, że stabilizacja osuwiska spowodowała zabezpieczenie zarówno infrastruktury drogowej, jak i mieszkaniowej co w sposób istotny wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i warunki życia mieszkańców.

  Kolejnym punktem uroczystości było symboliczne przecięcie wstęgi, którego dokonali: Pan Kazimierz Moskal Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pani Lucyna Podhalicz Wicewojewoda Podkarpacki, Pani Bernadeta Frysztak Wicestarosta Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego, Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie, Pani Beata Wiśniewska Przewodnicząca Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim, Pan Grzegorz Siry Przedstawiciel firmy REMOST Sp. z o.o., Pan Marcin Wątróbski oraz Pan Ryszard Witek – Kierownicy budowy podczas realizacji inwestycji, Pan Rafał Leń – autor dokumentacji projektowo – budowlanej, Pan Tadeusz Bokota Sołtys Sołectwa Glinik oraz Pani Bernadeta Bokota mieszkanka Glinika.

  Na zakończenie uroczystości w budynku dawnej Szkoły Podstawowej Glinik – Łysa Góra przedstawiono prezentację multimedialną dotyczącą procesu realizacji inwestycji.

  Dla przypomnienia droga Glinik – Łysa Góra - Mała została uszkodzona przez czynne osuwisko, które uaktywniło się wskutek obfitych opadów deszczu w 2010 roku oraz latach poprzednich.

  Osuwisko spowodowało nie tylko zniszczenie gminnej drogi, ale również budynków okolicznych gospodarstw.

  Wartość całkowita inwestycji obejmującej: opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowo – budowlanej, geologiczno – inżynierskiej, wykonanie prac związanych z zabezpieczeniem osuwiska oraz odbudowę zniszczonej drogi wyniosła 4 329 705,62  zł. Na realizację inwestycji Gmina Wielopole Skrzyńskie otrzymała 3 379 873,00 zł dofinansowania ze środków dotacji celowej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
  przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz ruchów osuwiskowych ziemi.

  W imieniu mieszkańców Gminy Wielopole Skrzyńskie składam podziękowania na ręce Pani Ewy Leniart Wojewody Podkarpackiego, Pani Lucyny Podhalicz Wicewojewody Podkarpackiego, a także Pana Piotra Najdy Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie oraz Pana Stanisława Zająca Zastępcę Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie za pozytywną współpracę w całym procesie inwestycyjnym – Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie.

  Klikając w podane niżej linki, można zapoznać się z procesem wykonania właściwych prac zabezpieczających osuwisko i w ramach I i II Etapu  inwestycji.

  https://wielopole.eu/wielopole-skrzynskie/artykul/zabezpieczenie-drogi-gminnej-glinik-ysa-gora-maa-etap-i/202/

  https://wielopole.eu/wielopole-skrzynskie/artykul/zabezpieczenie-drogi-gminnej-glinik-ysa-gora-maa-etap-ii/432/