Wydarzenia


  Wtorek 1 października 2019

  Uroczyste oddanie do użytku Stacji Uzdatniania Wody i Sieci Wodociągowej w Gliniku

  1 października 2019 roku w Gliniku odbyło się uroczyste oddanie do użytku stacji uzdatniania wody oraz nowo wybudowanej sieci wodociągowej.

  Inwestycję zrealizowano z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.


  Wydarzenie rozpoczęło się na obiekcie stacji uzdatniania wody w Gliniku, gdzie przybyłych gości powitał Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie.


  Następnie  ks. Ryszard Potyrała proboszcz parafii pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbe w Gliniku poświęcił powstały obiekt.


  Uroczystego przecięcia wstęgi i oficjalnego otwarcia obiektu dokonali: Pan Kazimierz Moskal Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Stanisław Kruczek Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Pani Bernadeta Frysztak Wicestarosta Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego, Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie, Pani Beata Wiśniewska Przewodnicząca Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim, Pan Łukasz Dziok Zastępca Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie, Pan Tadeusz Bokota Sołtys Sołectwa Glinik, ks. Ryszard Potyrała proboszcz parafii pw. Świętego Maksymiliana Marii Kolbe w Gliniku oraz Pan Wiesław Wójcik właściciel Przedsiębiorstwa Budowlanego „EKO - BUDOWA".

  Przybyli na uroczystość goście w swoich przemówieniach podkreślali, że dzięki tej inwestycji mieszkańcy uzyskają całoroczny dostęp do bardzo dobrej jakości wody pitnej bez zawartości chloru, spełniającej odpowiednie normy, co niewątpliwie wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców Glinika i Broniszowa.

  Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie w swoim przemówieniu zaznaczył, że nasz samorząd aktywnie zabiega o środki finansowe na budowę infrastruktury wodociągowej. Pan Wójt poinformował, że budowa sieci wodociągowej w Gliniku i Broniszowie jest kontynuowana dzięki pozyskanym przez Gminę Wielopole Skrzyńskie środkom unijnym w wysokości 1 715 006,87 zł,  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, a planowany termin zakończenia tej części inwestycji to druga połowa 2020 roku.

  W dalszej części wydarzenia przybyli goście zostali zaproszeni do zwiedzania obiektu. Na zakończenie uroczystości w budynku Filii Ośrodka Kultury w Gliniku przedstawiono prezentację multimedialną dotyczącą procesu realizacji inwestycji.

  W ramach realizowanego przez Gminę Wielopole Skrzyńskie projektu dofinansowanego ze środków PROW na lata 2014 – 2020 w Gliniku wybudowano: obiekt stacji uzdatniania wody, dwa ujęcia wody oraz kontener stacji uzdatniania wody. W Broniszowie również powstał obiekt stacji  uzdatniania wody i wykonano jedno ujęcie wody. Na powstałych obiektach wykonano infrastrukturę zewnętrzną tj. ogrodzenie, oświetlenie i monitoring.
  Ponadto w ramach prac w Gliniku wybudowano ponad 9 km sieci wodociągowej, natomiast w Broniszowie powstało 3,5 km sieci wodociągowej.

  Wartość całkowita inwestycji obejmującej budowę sieci wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody w Gliniku i Broniszowie wyniosła: 4 146 348,42 zł, w tym otrzymane ze środków PROW dofinansowanie to: 1 999 406,00 zł.

   

  W imieniu mieszkańców Gminy Wielopole Skrzyńskie kieruję serdeczne podziękowania dla Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie  za merytoryczną pomoc w pozyskaniu środków, a następnie  realizację projektu. Podziękowania składam również na ręce Państwa Szczepkowicz, Państwa Tokarskich oraz Państwa Świętoń za udzielenie zgody na wykup części działek przeznaczonych pod realizację inwestycji. Współpraca mieszkańców z Samorządem  Gminy Wielopole Skrzyńskie przyczyniła się do realizacji kolejnej ważnej inwestycji mającej wpływ na rozwój gospodarczy naszej gminy - Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie.