Wydarzenia


  Czwartek 7 czerwca 2018

  Uroczyste oddanie do użytku wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Nawsiu

  7 czerwca 2018 roku, przy wyjątkowo słonecznej pogodzie nastąpiło uroczyste oddanie do użytku wielofunkcyjnego boiska sportowego wybudowanego przy Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Nawsiu.


  W wydarzeniu udział wzięli m.in: przedstawiciele samorządu powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego i gminy Wielopole Skrzyńskie, dyrektorzy placówek oświatowych gminy Wielopole Skrzyńskie, dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych, mieszkańcy Nawsia, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Nawsiu, a także goście ze Słowacji, z zaprzyjaźnionej partnerskiej gminy Giraltovce.

  Uroczystość rozpoczęła się powitaniem zaproszonych gości. Następnie po symbolicznym przecięciu wstęgi dziekan ks. Józef Kłosowski oraz proboszcz parafii  Św. Andrzeja Boboli w Nawsiu ks. Jacek Cierpich dokonali poświęcenia nowego obiektu sportowego. W dalszej części uroczystości głos zabrali zaproszeni goście. Wszyscy zgodnie podkreślali znaczenie sportu dla rozwoju młodzieży oraz składali gratulacje władzom gminy za zaangażowanie w budowę boiska. Przybyli goście przekazali w darze dla szkoły piłki do gry w poszczególne dyscypliny sportowe. Ponadto Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie przekazał na ręce Pani Krystyny Paryś Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Nawsiu stroje sportowe dla uczniów.

  Nowe boisko sportowe sprawiło wiele radości przede wszystkim uczniom. Wyrazili oni swą wdzięczność pomysłodawcom i wykonawcom boiska oraz przybyłym gościom w bogato przygotowanym programie artystycznym: zaprezentowali się w układach tanecznych, sportowych piosenkach, pokazach umiejętności piłkarskich i akrobatycznych. Powód do zadowolenia mają nie tylko uczniowie, ale również mieszkańcy sołectwa Nawsie, ponieważ obiekt sportowy jest ogólnodostępny i można z niego korzystać codziennie do godziny 21, natomiast w razie potrzeb - dzięki zainstalowanemu oświetleniu jest możliwość wykorzystania obiektu po zmierzchu.

  Obiekt powstał dzięki uzyskanemu przez gminę  dofinansowaniu  z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 400 tysięcy zł. W ramach zadania powstało boisko o wymiarach zewnętrznych 24x44 m do gry w piłkę nożną, koszykówkę i siatkówkę o nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej z ogrodzeniem. Obiekt wyposażono w bramki, kosze, słupki do siatkówki, trybuny zewnętrzne dla 108 osób. W ramach inwestycji powstała również siłownia terenowa, na której zamontowano 6 szt. urządzeń do ćwiczeń. Cały obiekt jest oświetlony i ogrodzony. Wartość zadania wyniosła  ponad 656 tysięcy złotych. Wykonawcą zadania w drodze przetargu nieograniczonego została Firma „KRIS-BUD” z Jasienicy Rosielnej.

  Dla przypomnienia taki sam obiekt sportowy powstał w 2016 roku przy Szkole Podstawowej im. prof. Karola Olszewskiego w Broniszowie, natomiast jego uroczyste przekazanie społeczności szkolnej nastąpiło w maju 2017 roku.

  Rozwój bazy sportowej oraz inwestycje w oświatę to działania, które dla władz gminy są jednymi z ważniejszych zadań. Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie tej niezwykłej uroczystości. Uczniom życzę, aby z radością korzystali z nowego obiektu sportowego i rozwijali swoje pasje. Niech podejmowana rywalizacja sportowa przekłada się na wolę walki i determinację do osiągania wyznaczonych celów, licznych sukcesów i wspaniałych wyników w atmosferze przyjaznej, sportowej rywalizacji – Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie.