Wydarzenia


  Czwartek 13 września 2018

  Uroczyste otwarcie budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim

  12 września 2018 roku odbyła się uroczystość otwarcia i poświęcenia nowej części budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim.

  Wydarzenie rozpoczęła Msza święta koncelebrowana, której przewodniczył ksiądz biskup Jan Wątroba.


  Po zakończonym nabożeństwie nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi i poświęcenie nowoczesnego obiektu. Następnie przybyłych na uroczystość gości powitał Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie oraz Pani Bożena Rogińska Olech Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim.

  Kolejno uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej z pomocą swoich opiekunów zaprezentowali program słowno – muzyczny pt. „Odrodzenie”.

  W dalszej części uroczystości głos zabrali zaproszeni goście, którzy w swoich przemówieniach podkreślali znaczenie funkcjonowania placówki i gratulowali władzom gminy realizacji tak ważnej dla społeczeństwa inwestycji.

  Następnie Pan Wójt wraz z Panią Barbarą Święch – Bober kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim wspólnie podziękowali przedstawicielom instytucji, które w znacznym stopniu przyczyniły się do rozbudowy obiektu. Pani Kierownik podziękowała również Panu Markowi Tęczarowi, za to, że dostrzegł potrzeby placówki i z determinacją dążył do rozbudowy obiektu, w którym uczestnicy mogą rozwijać swoje umiejętności.

  Wartość budowy obiektu to 2,7 mln zł. Gmina na realizację inwestycji otrzymała 1,9 mln zł dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 oraz 340 tys. zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  Realizacja zadania pozwoliła stworzyć doskonałe warunki do opieki nad osobami niepełnosprawnymi, umożliwiła integrację uczestników ze społeczeństwem oraz pomoc rodzinie poprzez rozwój i wprowadzenie nowych form opieki dla uczestników.

  Główny celem rozbudowy i wyposażenia WTZ w Wielopolu Skrzyńskim była poprawa dostępności i jakości świadczonych usług w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Ponadto naszym zamierzeniem było umieszczenie wszystkich pracowni WTZ w obrębie jednego budynku (dotychczas w 2) a tym samym zwiększenie liczby uczestników z 30 do 40 osób.

  Warto inwestować w funkcjonowanie placówki, która niesie pomoc potrzebującym osobom z naszego regionu. Środki przeznaczone przez gminę na utrzymanie WTZ to tylko 5% kosztów funkcjonowania placówki. Pozostała wartość jest finansowana ze środków PFRON 90% oraz środków Starostwa Powiatowego w Ropczycach 5%.