Wydarzenia


  Piątek 26 kwietnia 2019

  Uroczyste otwarcie „KANTORÓWKI” Ośrodka Dokumentacji i Historii Regionu – Muzeum Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim

  26 kwietnia 2019 roku w Wielopolu Skrzyńskim odbyło się oficjalne otwarcie odnowionego budynku Kantorówki – Ośrodka Dokumentacji i Historii Regionu Muzeum Tadeusza Kantora.

  W ramach pozyskanych na remont obiektu środków unijnych w Wielopolu Skrzyńskim powstało nowoczesne multimedialne muzeum dostępne dla zwiedzających przez cały rok. 


  Uroczystość rozpoczęła się od powitania przez Pana Marka Tęczara Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie przybyłych gości.

  W dalszej części wydarzenia głos zabrali zaproszeni goście, którzy w swoich przemówieniach gratulowali władzom gminy realizacji inwestycji, jaką był remont budynku dawnej plebanii, w której urodził się i spędził pierwsze lata swojego życia jeden z najważniejszych twórców i reformatorów XX - wiecznego teatru Tadeusz Kantor. W swoich przemówieniach podkreślali również, że odnowiony budynek poświęcony twórczości sławnego wielopolanina przybliży i przypomni jego postać szerokiej grupie odbiorców.

  Z okazji otwarcia odnowionego budynku okolicznościowe listy wraz z gratulacjami i życzeniami przesłali: Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  Marek Kuchciński oraz Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kazimierz Moskal.

  Po zakończeniu pierwszej części wydarzenia przybyli na uroczystość goście zostali zaproszeni do zwiedzania odnowionego budynku. Na parterze obiektu zwiedzający mogli obejrzeć wystawę stałą poświęconą Tadeuszowi Kantorowi, która zawiera oryginały listów pisanych przez niego, eksponaty ze spektaklu „Wielopole Wielopole”, nagrania, zdjęcia, a do tego liczne prezentacje multimedialne poświęcone życiu i twórczości Artysty. Piętro budynku poświęcono historii i kulturze naszego regionu.

  Druga część programu odbyła się w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim, gdzie miał miejsce finał konkursu na pamiątkę lokalną związaną z życiem i twórczością T.M. Kantora. Konkurs zorganizowało Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej im. T.M Kantora w Wielopolu Skrzyńskim.

  Na zakończenie uroczystości na scenie zaprezentował się "Teatr Kantor Wymiany Myśli" z Wielopola Skrzyńskiego, który przedstawił spektakl pt. "Pewnego razu... czyli opowieści przy herbatce" w reżyserii Pani Moniki Adamiec. Publiczność z zachwytem podziwiała znakomity występ artystyczny młodych aktorów.

  Obiekt „Kantorówki” został gruntownie odnowiony dzięki środkom unijnym pozyskanym przez Gminę Wielopole Skrzyńskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

  W ramach inwestycji przeprowadzono prace obejmujące swoim zakresem m.in. przebudowę budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, renowację tynków zewnętrznych i wewnętrznych, zabezpieczenie fundamentów, wykonanie instalacji wewnętrznych: antywłamaniowej, wodno – kanalizacyjnej, gazu, centralnego ogrzewania, klimatyzacji, sygnalizacji przeciwpożarowej oraz  monitoringu. Wykonano również zagospodarowanie otoczenia obiektu. Ponadto dostarczono wyposażenie aranżujące przestrzeń ekspozycyjną budynku, sprzęt multimedialny i przygotowano aplikacje interaktywne na potrzeby funkcjonowania multimedialnego muzeum.

  Wartość inwestycji wyniosła ponad 2,8 mln zł, z czego 2,4 mln zł to środki uzyskane w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020.

  Zapraszamy do zwiedzania Kantorówki – Ośrodka Dokumentacji i Historii Regionu Muzeum Tadeusza Kantora od wtorku do niedzieli w godzinach od 10:00 do 18:00. Odnowiony budynek z pewnością stanie się żywym centrum kultury i sztuki oraz miejscem integrującym społeczność podczas licznych wydarzeń kulturalnych w samym centrum Gminy Wielopole Skrzyńskie.