Wydarzenia


  Środa 20 czerwca 2018

  Uroczyste przekazanie sali gimnastycznej wybudowanej przy Szkole Podstawowej w Gliniku

  19 czerwca 2018 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowej sali gimnastycznej wybudowanej przy Szkole Podstawowej w Gliniku.


  Przybyłych na uroczystość gości powitał Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie. Następnie po symbolicznym przecięciu wstęgi proboszcz parafii św. Maksymiliana Kolbe w Gliniku ks. Ryszard Potyrała dokonał poświęcenia nowego obiektu sportowego.

  Kolejnym punktem uroczystości było oficjalne przekazanie do użytkowania społeczności szkolnej sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą i wyposażeniem. Protokół przekazania inwestycji podpisali: Pani Wioletta Sarna Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gliniku oraz Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie.

  Następnie Pani Dyrektor podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do powstania obiektu.

  Na zakończenie Pan Wójt przedstawił prezentację multimedialną, w której zaprezentował proces budowy sali gimnastycznej.

  Wartość budowy sali gimnastycznej w Gliniku wyniosła 2 834 882, 86 zł.

  Gmina Wielopole Skrzyńskie na realizację inwestycji otrzymała 1 000 000,00 zł dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki – w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej oraz 907 700,00 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

  W ramach inwestycji powstała sala gimnastyczna o wymiarach areny sportowej 12mx24m i wysokości 6,5 m. Do pomieszczenia sali przylega zaplecze socjalne, w którym znajdują się szatnie i sanitariaty z natryskami oddzielnie dla dziewcząt i chłopców, pokój nauczycieli WF, pomieszczenie magazynowe na sprzęt sportowy. Zakupiono również sportowe wyposażenie sali gimnastycznej tzw. wyposażenie stałe: komplet do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej, tablicę wyników, drabinki gimnastyczne, siatki (piłkochwytów) zabezpieczające stolarkę okienną i ściany szczytowe, scenę, kotary zamykające scenę. Wokół powstałego  budynku przeprowadzono prace związane z zagospodarowaniem terenu: wykonano płytki odbojowe i chodniki z kostki brukowej oraz drogę pożarową.

  Dzięki zaangażowaniu mieszkańców gminy i ich ofiarności został uporządkowany teren przyszkolny, zakupiono rośliny i wykonano nasadzenia.

  W budynku szkoły przeprowadzono również prace związane z: przebudową kotłowni gazowej polegającej na zastąpieniu istniejącego kotła, kotłem gazowym kondensacyjnym z zamkniętą komorą spalania, wymieniono tradycyjne oświetlenie na energooszczędne oświetlenie typu LED, zamontowano na dachu budynku szkoły instalację fotowoltaiczną o mocy 10 Kw ukierunkowaną na produkcję energii elektrycznej na własne potrzeby obiektu. W ramach realizowanego projektu zakupiono pomoce dydaktyczne stanowiące: wyposażenie pracowni ICT (11 szt. laptopów, tablicę multimedialną, rzutnik, urządzenie wielofunkcyjne kolorowe), wyposażenie pracowni matematyczno - przyrodniczej w nowoczesne pomoce dydaktyczne, które będą wspomagać proces kształcenia w obszarze nauk ścisłych (m.in. mikroskop, kompasy, siatki brył i figur, mapę fizyczną Polski, modele erupcji wulkanu, układu słonecznego).

  Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania obiektu, dziękuję za przygotowanie pięknej uroczystości otwarcia sali gimnastycznej. Uczniom i Gronu Pedagogicznemu życzę, aby nowa sala i zakupione wyposażenie sprzyjały osiągnięciu sukcesów i rozwojowi swoich pasji.