Wydarzenia


  Wtorek 16 października 2018

  Uroczystość nadania imienia Św. Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Gliniku

  16 października 2018 roku Szkoła Podstawowa w Gliniku zyskała wielkiego patrona- Świętego Jana Pawła II. Uroczystość nadania szkole imienia oraz przekazania sztandaru rozpoczęła się Mszą Świętą koncelebrowaną w kościele pw. Św. Maksymiliana Kolbe w Gliniku, której przewodniczył ksiądz biskup Jan Wątroba.


  Po zakończonym nabożeństwie wszyscy uczestnicy tego wspaniałego wydarzenia przeszli do budynku nowej sali gimnastycznej w Gliniku, gdzie rozpoczęła się oficjalna część uroczystości.

  Przybyłych gości powitała Pani Wioletta Sarna Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Gliniku. Kolejnym punktem uroczystości było wprowadzenie pocztów sztandarowych Szkół Podstawowych z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie. Kolejno głos zabrał Pan Daniel Wójcik, który uzasadnił wybór św. Jana Pawła II na patrona szkoły i zaprezentował prezentację multimedialną dotyczącą historii powstania i funkcjonowania miejscowej szkoły.

  Kulminacyjnym punktem wydarzenia było odczytanie uchwały Rady Gminy o nadaniu imienia Szkole Podstawowej w Gliniku. Następnie przedstawiciele Rady Rodziców przekazali sztandar na ręce Dyrektor Szkoły - Pani Wioletty Sarna, która następnie przekazała go uczniom. Uczniowski poczet sztandarowy zaprezentował wszystkim ten cenny dar, jako znak wartości, które są i będą fundamentem pracy wychowawczej szkoły. Po prezentacji nastąpiło uroczyste ślubowanie na Sztandar Szkoły.

  Następnie uczniowie zaprezentowali część artystyczną, w której naświetlili biografię Jana Pawła II, wspomnieli o procesie beatyfikacyjnym, kanonizacji. Podkreślili wyjątkowość  patrona i wielowymiarowość jego działań. Informacje biograficzne przeplatane były wierszami, fragmentami papieskich przemówień, piosenkami w wykonaniu chóru szkolnego oraz umiejętnościami tanecznymi w wykonaniu najmłodszych.

  Następnie głos zabrał Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie, który pogratulował wyboru patrona i podkreślił, że Św. Jan Paweł II jest autorytetem i wzorem do naśladowania. Pan Wójt życzył, aby ta uroczystość tak ważna dla społeczności szkolnej stała się inspiracją do podejmowania ciekawych inicjatyw i realizacji wartościowych pomysłów.

  Kolejnym punktem programu było odsłonięcie pamiątkowej tablicy z wizerunkiem Świętego Jana Pawła II i jego słowami: “Szukałem Was, a teraz Wy przyszliście do mnie”. Aktu poświęcenia dokonał ksiądz dziekan Józef Kłosowski.

  Na zakończenie uroczystości wszyscy zebrani udali się przed budynek sali gimnastycznej, gdzie nastąpiło zakopanie pamiątkowej kapsuły czasu i posadzenie drzewa pamięci.

  Nadanie imienia Świętego Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Gliniku było  wspaniałą uroczystością, która zapisze się trwale w pamięci jej uczestników.