Wydarzenia


  Wtorek 27 listopada 2018

  Uroczystość podsumowująca obchody 100 - lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

  27 listopada 2018 roku w miejscowości Nawsie odbyła się uroczystość podsumowująca obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, połączona z szóstą rocznicą  nadania Szkole Podstawowej w Nawsiu imienia Sybiraków.


  Wydarzenie rozpoczęła Msza Święta w intencji Ojczyzny i całej społeczności szkolnej, której przewodniczył ks. Biskup Kazimierz Górny.

  Po zakończonym nabożeństwie uczestnicy wydarzenia zebrali się przed budynkiem  kościoła parafialnego pw. Św. Andrzeja Boboli w Nawsiu gdzie zapalono znicze i złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą mieszkańców Nawsia przymusowo wywiezionych na Syberię w 1944 roku.

  Kolejna część uroczystości odbyła się w miejscowym budynku wielofunkcyjnym, gdzie przybyłych gości powitała Pani Krystyna Paryś Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Nawsiu.

  Następnie głos zabrał Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie, który w swoim przemówieniu wyraził uznanie dla całej społeczności szkolnej za pielęgnowanie pamięci o Sybirakach i kultywowanie tradycji patriotycznych.

  Młodzież szkolna przygotowała montaż słowno – muzyczny, w którym wierszem i piosenką przypomniała o trudnych momentach w dziejach naszej Ojczyzny.

  W obchodach udział wzięła społeczność szkolna, rodziny Sybiraków, przedstawiciele władz samorządowych, kościelnych, oświatowych i służb mundurowych.

  Wszystkie działania w połączeniu z uroczystym strojem uczniów, piękną dekoracją szkoły i kościoła podkreślały, że miłość do Ojczyzny można i trzeba wyrażać we wszelkiej możliwej formie.