Wydarzenia


  Wtorek 13 listopada 2018

  Uroczystość Święta Niepodległości 11 Listopada 2018

  11 listopada 2018 roku, w miejscowości Glinik, odbyły się gminne uroczystości związane z setną rocznicą odzyskania Niepodległości przez Polskę. Obchody święta 11 listopada rozpoczęła Msza Święta koncelebrowana w intencji Ojczyzny oraz św. pamięci ppłk Armii Krajowej Józefa Bokoty w kościele parafialnym pw. Św. Maksymiliana Kolbe w Gliniku.


  Uczestnicy wydarzenia włączyli się do akcji „Niepodległa do Hymnu” i o godzinie 12:00 odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego.

  Następnie wszyscy zgromadzeni przy akompaniamencie Gminnej Orkiestry Dętej w Brzezinach przemaszerowali na plac przed budynkiem wielofunkcyjnym w Gliniku, gdzie odbyła się kulminacyjna część obchodów, odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej osobę ppłk Józefa Bokoty wywodzącego się z Glinika, zasłużonego żołnierza biorącego udział w I i II Wojnie Światowej, członka Armii Krajowej. Za swoją bohaterską postawę odznaczony  Krzyżem Orderu Virtuti Militari. Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie rozpoczynając uroczystość powitał wszystkich przybyłych, podziękował za przygotowanie uroczystości i aktywny udział w obchodach. Kolejno Pan Piotr Szopa Naczelnik Oddziału IPN w Rzeszowie przedstawił informację na temat działalności ppłk Józefa Bokoty ps. „Malina", "Brzoza".

  Z inicjatywy mieszkańców Glinika, w celu upamiętnienia postaci ppłk Józefa Bokoty, jego imieniem  został nazwany most na rzece "Wielopolka" znajdujący się  w centralnym punkcie  sołectwa Glinik. Tadeusz Bokota Radny  Gminy Wielopole Skrzyńskie odczytał stosowną uchwałę Rady Gminy o nadaniu imienia mostowi. Następnie poświęcono i odłsłonięto tablicę pamiątkową, którą umieszczono na ścianie budynku wielofunkcyjnego w Gliniku. Poszczególne delegacje pod pamiątkową tablicą złożyły kwiaty.

  Następnie głos zabrał Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie, który w swoim przemówieniu nawiązał do wydarzeń związanych z odzyskaniem przez Polskę Niepodległości. Zaznaczył, że 11 listopada to dzień zadumy i refleksji, a także doskonały moment, w którym możemy być dumni z naszej tożsamości i naszego przywiązania do historii.

  Dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II z Glinika zaprezentowały patriotyczny montaż słowno – muzyczny pt. „100 lat Niepodległej”, który nawiązywał do okresów niewoli i odzyskania niepodległości przez Polskę.

  Późnym popołudniem w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim odbył się Koncert Pieśni Patriotycznych pn. „Niezwyciężona – Niepodległa”.

  Organizatorem uroczystości byli: Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie, Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim, Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Gliniku oraz Rada Sołecka w Gliniku.

  Serdecznie dziękuję Wszystkim Państwu za udział w gminnych obchodach setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Nasz wspólny udział w uroczystościach był czynnym świadectwem patriotyzmu, wdzięcznej pamięci o naszych przodkach, a także szacunku wobec polskiej tradycji i historii – Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie.