Wydarzenia


  Piątek 17 września 2021

  Uroczystości z okazji Światowego Dnia Sybiraka połączone z otwarciem Parku Pamięci Zesłańców Sybiru w miejscowości Nawsie

  Niech nie przeminie pamięć tamtych lat, bo „jeśli zapomnę o Nich, Ty, Boże na niebie, zapomnij o mnie” (A. Mickiewicz)

   

      17 września 2021 roku w strugach deszczu w  Nawsiu obchodzono uroczystość Światowego Dnia Sybiraka, którą połączono z otwarciem Parku Pamięci Zesłańców Sybiru. Mimo niekorzystnej aury w centralnym punkcie miejscowości zebrało się wiele osób, które wspólnie uczciły pamięć zesłanych na nieludzką ziemię – Syberię.


      Wydarzenie rozpoczęła Msza Święta koncelebrowana, której przewodniczył ks. biskup senior Diecezji Rzeszowskiej - Kazimierz Górny.

   

      Po zakończonym nabożeństwie przed budynkiem  kościoła parafialnego pw. Św. Andrzeja Boboli w Nawsiu uczestnicy wydarzenia złożyli okolicznościowe wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą mieszkańców Nawsia przymusowo wywiezionych na Syberię w 1944 roku.

   

      Kolejna część uroczystości odbyła się na placu obok budynku kościoła parafialnego, gdzie przybyłych gości powitała Pani Adrianna Sulimirska Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Nawsiu.

      Następnie ksiądz biskup dokonał poświecenia nowo powstałego Parku Pamięci Zesłańców Sybiru. Obiekt powstał w ramach realizowanej przez Gminę Wielopole Skrzyńskie inwestycji, jaką było kulturowe zagospodarowanie centrum wsi Nawsie. W ramach podjętych działań utworzono miejsce upamiętniające dwunastu Sybiraków z Nawsia i pięciu z Szufnarowej, których jesienią 1944 roku aresztowano i wywieziono do obozów NKWD w Borowiczach i Stalinogorsku.

   

      Następnym punktem wydarzenia była prelekcja Pana Eliasza Dyrowa pochodzącego z Kijowa artysty i zarazem autora 12 grafik, które stanowią nierozerwalną część powstałego parku i ukazują etapy męczeńskiej drogi zesłanych na Syberię - począwszy od momentu skazania poprzez cierpienie i męczeństwo w łagrach, zakończone powrotem do domu lub śmiercią. Wykonane grafiki mają dla artysty szczególne znaczenie z uwagi na fakt, że jego pradziadek także został wywieziony na Sybir.

   

      W uroczystościach swój występ zaprezentował również Pan Szymon Pacyna z Powiatowego Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach, który przedstawił publiczności rys historyczny dotyczący „Warunków życia i pracy w łagrach”.

   

      W bogatym programie obchodów na szczególną uwagę zasługuje spektakl pt. „Stacja I – Zesłanie” w wykonaniu społeczności Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Nawsiu. Aktorzy zaprezentowali wzruszającą inscenizację historyczną, która w znakomity sposób pozwoliła przenieść się uczestnikom uroczystości w okrutne czasy tułaczego losu i bólu tysięcy polaków wywiezionych w odludne rejony Rosji. Wielu z nich zmarło, a ci, którym udało się przetrwać i powrócić do kraju, przypłaciło lata zesłania – tęsknotą za wolną Ojczyzną, rodzinnym domem, utratą zdrowia i tragicznymi wspomnieniami.

   

      Dalsza część wydarzenia odbyła się w filii Ośrodka Kultury w Nawsiu, gdzie przybyli goście w swoich przemówieniach gratulowali pomysłodawcą organizacji tak wspaniałej uroczystości.

   

      Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie w swoim wystąpieniu zaznaczył, że zrealizowana inwestycja ma służyć wszystkim mieszkańcom Nawsia, ale jest również przekonany, że Park Pamięci Zesłańców Sybiru stanie się nie tylko obiektem rekreacyjnym, ale przede wszystkim będzie to miejsc, w którym każdy odwiedzający zatrzyma się w zadumie i ciszy, aby wspomnieć losy Sybiraków z Nawsia.

   

      W uroczystościach udział wzięli m.in. Radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego: Pan Czesław Łączak i Pan Jacek Magdoń, Podkarpacki Kurator Oświaty Pani Małgorzata Rauch, Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie Pani Małgorzata Guła, Przewodniczący Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarnosć” Pan Roman Jakim, Wiceprzewodnicząca Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” Pani Bogumiła Stec – Świderska, Wiceburmistrz Miasta Dębica Pan Maciej Małozięć, Weteran Armii Krajowej - kpt. Bronisław Ćwik, a także przedstawiciele władz samorządowych i kościelnych, służb mundurowych, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, przedstawiciele rodzin Sybiraków, społeczność Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Nawsiu oraz mieszkańcy naszej gminy.

   

      Serdecznie dziękuje przybyłym gościom za wspólne przeżycie tej uroczystości, szczególnie dlatego, że był to dzień niezwykle ważny dla mieszkańców Gminy Wielopole Skrzyńskie, a przede wszystkim dla mieszkańców Nawsia, których rodziny w sposób bezpośredni doświadczyły tamtych dramatycznych wydarzeń.

      Naszym obowiązkiem jest pamiętać o tamtych czasach i wydarzeniach, a pamięć tą przekazywać następnym pokoleniom. Jestem dumny, że społeczność Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Nawsiu pielęgnuje pamięć o losach polskich rodzin, które doświadczyły tragedii zesłania na Syberię. Dziękuje Wam również za przygotowanie wspaniałego programu artystycznego, który swoją tematyką zachwycił  przybyłych  gości –  Marek Teczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie.