Inwestycje


  Wtorek 1 grudnia 2020

  Utworzenie ogólnodostępnego obiektu                 w Wielopolu Skrzyńskim służącego promocji i dystrybucji produktów i usług lokalnych

  Gmina Wielopole Skrzyńskie realizuje projekt dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 pod nazwą:

  Utworzenie ogólnodostępnego obiektu w Wielopolu Skrzyńskim służącego promocji  i dystrybucji produktów i usług lokalnych”


  W ramach realizacji w/w projektu w m. Wielopole Skrzyńskie urządzony zostanie  ogólnodostępny plac przeznaczony na ekspozycję, dystrybucję i promocje produktów lokalnych, wytwarzanych przez miejscowych rolników, rzemieślników i twórców lokalnych.

  Zamówienie ze względu na swoją charakterystykę podzielone jest na dwa następujące zadania:

  Zadanie 1 Utwardzenie palcu na działce nr. ewidencyjny 1954/2 w m. Wielopole Skrzyńskie (parking poniżej budynku Urzędu Gminy)

  Do zakresu prac przewidziano uporządkowanie, zniwelowanie i utwardzenie placu poprzez położenie nawierzchni z kostki betonowej.

  Powstanie plac o powierzchni 243 m2.

  Termin wykonania grudzień 2020r.

  Wykonawca: Firma Usługowa SŁAW-DOM Sławomir Lepak

  39-111 Brzeziny 553                                                                                                                       

  Koszt inwestycji: 45 862,27  zł. brutto

   

  Zadanie 2 Dostawa wyposażenia placu

  W skład dostawy wyposażenia wchodzi: namiot wystawienniczy (1 szt.) oraz komplety handlowe (stół + ławka – 10 kompletów).

  W drodze zapytania ofertowego wyłoniony zostanie dostawca usługi. Termin wykonania grudzień 2020r.

   

  Kwota pozyskanego dofinansowania  z PROW 2014-2020 – 31 815,00 zł brutto.

  Pozostałe środki do wysokości umów zawarty na realizacje to wkład własny budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie.

  spis powszechny