Aktualności


  Środa 6 czerwca 2018

  Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w Wielopolu Skrzyńskim

  Szanowni Państwo, dzisiaj ogłoszono wyniki naboru pierwszej edycji Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA). Do Ministerstwa Sportu i Turystyki wpłynęło 1416 wniosków, z czego pozytywnie zaopiniowano 792 na łączną kwotę ponad 54 mln zł. Wniosek złożony przez naszą gminę pn. Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w Wielopolu Skrzyńskim, znalazł się na liście zadań przewidzianych do dofinansowania.


  Zadanie polega na budowie, ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej, Otwartej Strefy Aktywności w wersji rozszerzonej, w miejscowości Wielopole Skrzyńskie, sprzyjającej aktywności sportowej i międzypokoleniowej integracji społecznej mieszkańców. Teren pod planowaną inwestycję stanowi niezagospodarowana część działki obok placu zabaw poniżej kościoła parafialnego.

   W ramach zadania zostanie doposażona istniejąca siłownia plenerowa oraz zakupione i zamontowane urządzenia sprawnościowe dla dzieci usytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie siłowni plenerowej: zestaw sprawnościowy street workout, sieć rybacka (tzw. linarium) oraz zestaw zabawowy osa, na który składa się drabinka łukowa, przeplotnia pionowa z lin 2 szt., kosz linowy, uchwyty gimnastyczne ścianka wspinaczkowa pionowa, element obrotowy „talerzyk”, element obrotowy „pierścień”, element zjazdowo -wspinaczkowy „banan”, kule wspinaczkowe). Dodatkowo obiekt zostanie doposażony w ławki i kosze na śmieci, zakupimy także ławko-stół do gry w szachy i chińczyka.

  Otwarta Strefa Aktywności (OSA) będzie ogólnodostępnym, plenerowym miejscem sportu, rekreacji i odpoczynku skierowanym do mieszkańców z różnych grup wiekowych. Bezpośrednio po podpisaniu umowy zostanie przygotowana dokumentacja pozwalająca wyłonić Wykonawcę zadania, aby jeszcze w tym roku zrealizować zaplanowana inwestycję.