Ogłoszenia


  Wtorek 28 grudnia 2021

  W naszych Szkołach stawiamy na nowoczesną edukację

  Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie otrzymały dofinansowanie na zakup nowoczesnych technologii mających wspierać rozwój kompetencji wśród uczniów w zakresie nauki, technologii, inżynierii, sztuki oraz matematyki.


  Szkoły mogły ubiegać się o dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu do prowadzenia zajęć edukacyjnych w ramach programu ogłoszonego przez Ministra Edukacji i Nauki pn. Laboratoria Przyszłości. Dzięki dofinansowaniu szkoły otrzymały środki finansowe m.in. na zakup drukarek 3D, robotów, sprzętu do nagrań oraz innych sprzętów – od narzędzi do prac ręcznych po gogle wirtualnej rzeczywistości.


  Zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych ma przyczynić się do stworzenia bazy nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.
  Dzięki tej inicjatywie szkoły wspierają rozwój kompetencji kreatywnych i technicznych wśród swoich uczniów, a także pomagają im w wyborze przyszłej ścieżki kariery, jednocześnie spełnimy wymóg wyposażenia Szkół w sprzęt, który od 1 września 2022 roku będzie obowiązkowy w każdej placówce.

  Środki finansowe zostały przyznane szkołom według kryterium dotyczącego liczby uczniów w danej placówce:

  Szkoła Podstawowa Wielopole Skrzyńskie – 70 tys. zł

  Szkoła Podstawowa Glinik – 60 tys. zł

  Szkoła Podstawowa Brzeziny – 60 tys. zł

  Szkoła Podstawowa w Broniszowie – 30 tys. zł

  Szkoła Podstawowa Brzeziny – Berdechów – 30 tys. zł

  Szkoła Podstawowa Nawsie – 30 tys. zł

  Łączna wartość środków przeznaczona na zakup specjalistycznego sprzętu dla Szkół Podstawowych z obszaru Gminy Wielopole Skrzyńskie wynosi 280 tys. zł i w całości jest finansowane w ramach programu pn. Laboratoria Przyszłości.


  Inicjatywa jest realizowana w ramach Polskiego Ładu i jest finansowana z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.