Wydarzenia


    Poniedziałek 27 sierpnia 2018

    Wizyta Samorządu Gminy Wielopole Skrzyńskie w partnerskiej gminie Bodrogkeresztúr

    W dniach 17-19 sierpnia 2018 roku  delegacja Samorządu Gminy Wielopole Skrzyńskie gościła w partnerskiej Gminie Bodrogkeresztúr. Spotkanie połączone było z 5-leciem współpracy naszego samorządu z węgierską gminą oraz 770-leciem miejscowości Bodrogkeresztúr.


    Wyjazd był okazją do zaprezentowania rodzimych tradycji kulturowych w kraju, z którym od wielu lat prowadzona jest współpraca m.in. w zakresie wymiany kulturowej. Na tą okolicznosć członkinie Klubu Seniora z Broniszowa przygotowały pokaz jadła regionalnego stanowiacego promocję tradycji kulinarnych Gminy Wielopole Skrzyńskie, swoje umiejętności artystyczne zaprezentował również Chór Mieszany "Gloria" z Brzezin.

    Bardzo serdecznie dziekuję za uczestnictwo w tym działaniu, a przez to propagowanie naszych bogatych, lokalnych tradycji - Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie