Wydarzenia


  Poniedziałek 20 kwietnia 2020

  Wójt Roku 2019

  Szanowni Państwo,

  z radością pragnę poinformować, że dzięki wsparciu mieszkańców Gminy Wielopole Skrzyńskie oraz głosom telewidzów wygrałem ogólnopolski konkurs organizowany przez Telewizję Polską S.A i uzyskałem tytuł „Wójta Roku 2019”.

  Otrzymany tytuł to zaszczyt i ogromne wyróżnienie zarówno dla mnie, ale również dla całej naszej gminy.


  Celem konkursu było wyłonienie Wójta, który w minionym roku mógł poszczycić się największymi osiągnięciami w pracy na rzecz swojej gminy.

  Wybór laureata konkursu składał się z dwóch etapów. W I etapie Kapituła Konkursu oceniła nadesłane zgłoszenia zawierające opis osiągnięć poszczególnych kandydatów za 2019 rok. Analizie poddano rodzaj i jakość zrealizowanych inwestycji głównie w sferze ochrony środowiska, edukacji, kultury, infrastruktury komunikacyjnej oraz społecznej.

  W wyniku przeprowadzonej analizy nadesłanych zgłoszenia  doceniono  nasze starania i gmina znalazła się w gronie dziesięciu najlepiej ocenionych samorządów w Polsce. 

  W II etapie, o wynikach konkursu zadecydowali telewidzowie, którzy oddali głos na zwycięzcę za pomocą SMS.

  Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, a w szczególności mieszkańcom gminy Wielopole Skrzyńskie, którzy oddali na mnie swój głos. Jest to dla mnie wyraz Waszego zaufania, za które jestem bardzo wdzięczny i zobowiązany. To zwycięstwo utwierdza mnie w przekonaniu, że dobrze sprawuję funkcję Wójta, zrealizowałem szereg inwestycji akceptowalnych społecznie i prawidłowo służę lokalnej społeczności.

  Inwestycje realizowane przez nasz samorząd, na różnorodnych płaszczyznach znacząco wpływają na jakość życia na terenie naszej Gminy, to nie tylko moja zasługa, ale także radnych, pracowników Urzędu Gminy i jednostek podległych oraz wielu osób, które od lat wspierają nasze wspólne poczynania.

  Otrzymany tytuł „Wójta Roku 2019” pragnę zadedykować Wszystkim Mieszkańcom Gminy Wielopole Skrzyńskie i dziękuję Wszystkim, którzy okazują mi wsparcie w mojej pracy na rzecz społeczności lokalnej - Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie.