Wybory i Referenda


    Niedziela 23 grudnia 2018

    Wybory sołtysów 2018/2019

    Zarządzeniem Nr 123.2018 z dnia 7 grudnia 2018 r. Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie zarządził wybory sołtysów w Gminie Wielopole Skrzyńskie na dzień 27 stycznia 2019 r. od godz. 8:00 do 16:00.


    Kandydaci na sołtysów wsi w Gminie Wielopole Skrzyńskie oraz członków Obwodowych Komisji Wyborczych zgłaszani są przez Komitety Wyborcze w terminie od 27 grudnia 2018 r. do 9 stycznia 2019 r. Zgłoszenia przyjmuje Gminna Komisja Wyborcza w Urzędzie Gminy w Wielopolu Skrzyńskim w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu, tj. od godz. 7:30 do 15:30, pokój nr 9.

    W załączeniu wzory dokumentów wyborczych do pobrania.