Wydarzenia


  Środa 5 czerwca 2019

  Wyjazd do kina dzieci z integracyjnych oddziałów przedszkolnych

  W ramach realizacji projektu unijnego pn. „Nowa Jakość Edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały” na przełomie maja i czerwca 2019 roku został zorganizowany wyjazd do Kina Helios w Krośnie dla dzieci z integracyjnych oddziałów przedszkolnych.

  W spektaklach filmowych uczestniczyły grupy z oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy Szkołach Podstawowych w Broniszowie, Gliniku, Nawsiu i Brzezinach oraz z Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim.


  W ramach wyjazdu przedszkolaki uczestniczyły w seansach filmów animowanych, w których motywem przewodnim były wartości moralne takie jak: dobro, prawda i przyjaźń.

  Wrażenia i emocje z poszczególnych spektaklów filmowych jeszcze długo towarzyszyły uczestnikom wyjazdu, którzy wracając do przedszkola dzielili się nawzajem spostrzeżeniami i wrażeniami.

  Dla dzieci w wieku przedszkolnym celem wycieczki do kina jest nie tylko nabywanie umiejętności uczestniczenia w seansach filmowych ale również kształtowanie właściwych zachowań podczas pobytu w kinie. Ponadto wyjazdy edukacyjne dają możliwość obserwacji i zdobywania informacji, które są podstawą trwalszej i bogatszej wiedzy oraz poznawania nowych miejsc z zakresu kultury w regionie.

  Wyjazdy dzieci do kina sfinansowano ze środków projektu unijnego pn. „Nowa jakość Edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały”. Projekt jest realizowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.