Ogłoszenia


  Piątek 12 kwietnia 2019

  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

  Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie
  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

  Oznaczenie nieruchomości:
  - nr działki 1909,
  - powierzchnia  działki :  0,0206 ha,
  - numer księgi wieczystej: RZ1R/00059848/4,
  - nieruchomość stanowiąca część przydomowego ogrodu

  Więcej informacji w dokumentach do pobrania poniżej