Inwestycje


  Poniedziałek 13 września 2021

  Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej im. prof. Karola Olszewskiego w Broniszowie

   

  Dostawa i montaż elemntów ogrodzeniowych dla potrzeb Szkoły Podstawowej im. prof. Karola Olszewskiego

  w Broniszowie.


  Gmina Wielopole Skrzyńskie zakończyła realizację zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu ogrodzenia przy szkole podstawowej w miejscowosci Broniszów.      

  W bieżącym roku budżetowym przeznaczono środki, które pozwoliły wykonać 80 mb ogrodzenia. Docelowo w przyszłych latach cały teren szkoły zostanie ogrodzony.

   

  Zadanie zostało podzielone na dwa etapy:

  1. Dostawa elementów ogrodzeniowych dla potrzeb Gminy Wielopole Skrzyńskie.

  W ramach dostawy zamówiono 80 mb. kompletnego ogrodzenia, w skład którego wchodzi: panel ogrodzeniowy „3d”, słupek, podmurówka, łączniki betonowe, uchwyty i objemki montażowe.

   

  Koszt dostawy 80 mb ogrodzenia: 6 440,00 zł brutto

   

  Dostawca:

  Antoni Michnik Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa EL- BET

  39-200 Dębica, ul. Lwowska 5

   

  2. Montaż elementów ogrodzeniowych dla potrzeb Gminy Wielopole Skrzyńskie

  Wykonawca zamontował wcześniej zakupione elementy ogrodzeniowe. Zamówienie obejmuje w szczególności następujące prace:

  - wytyczenie ogrodzenia wedle wskazówek Zamawiającego,

  - wywiercenie otworów oraz wykonanie stóp fundamentowych pod słupki ogrodzeniowe,

  -  montaż całości elementów.

   

  Koszt montażu 5 510,40 zł brutto

   

  Wykonawca:

  Firma Usługowa SŁAW-DOM Sławomir Lepak

  39-111 Brzeziny 553                                                                                                                       

   

   

  Całość zadania została sfinansowana ze środków własnych budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie