Wydarzenia


  Czwartek 3 października 2019

  Wystawa plenerowa „Ojcowie Niepodległości”

  Na wielopolskim rynku została udostępniona wystawa Instytutu Pamięci Narodowej pn. „Ojcowie Niepodległości”.

  Plenerowa ekspozycja prezentuje liderów walki o wolną Polskę w 1918 roku tj.: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego i Ignacego Daszyńskiego.

  Na wielkoformatowych zdjęciach prezentujących sylwetki wybitnych mężów stanu zawarte są również ich biogramy, a także interesujący zbiór fotografii archiwalnych.


  Wystawa prezentuje również kalendarium najistotniejszych wydarzeń w procesie odradzania się niepodległej Polski oraz kopie najważniejszych dokumentów, związanych z 11 listopada 1918 roku. Ekspozycja zawiera także  mapę Polski z lat 1918-1923 prezentującą proces kształtowania się polskich granic, oś czasu ukazującą najważniejsze wydarzenia procesu odbudowy państwowości, a także przedruki pierwszych stron Monitora Polskiego z pierwszych dni niepodległości.

  Wśród bohaterów wystawy jest artysta, są dyplomaci, żołnierze i politycy, a także działacze społeczni. Reprezentowali różne poglądy polityczne, różnili się przynależnością społeczną i religią, urodzili się pod różnymi zaborami. Mimo to potrafili zjednoczyć się wokół jednego, nadrzędnego celu: NIEPODLEGŁOŚCI. Pozostali wierni własnym poglądom, ale wykorzystując sprzyjające warunki zewnętrzne, poprowadzili Polaków ku WOLNOŚCI.

  Wystawę można oglądać na wielopolskim rynku do 20 listopada 2019 roku.

  Zapraszamy do zapoznania się z treściami zawartymi w plenerowej ekspozycji.