Wydarzenia


  Piątek 30 grudnia 2022

  Zakup odzieży i obuwia sportowego dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wielopole Skrzyńskie” przy SP w Wielopolu Skrzyńskim

  Gmina Wielopole Skrzyńskie pozyskała dotację celową na realizację projektu: „Zakup odzieży i obuwia sportowego dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wielopole Skrzyńskie” przy SP w Wielopolu Skrzyńskim”, w ramach zadania zakupiono odzież i obuwie sportowe dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wielopole Skrzyńskie”.


  Projekt został sfinansowany z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie realizacji przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z zapobieganiem przestępczości na 2022 rok w ramach  „Programu Przeciwdziałania Przyczynom Przestępczości na lata 2019-2025”.

  Dzięki pozyskanej dotacji kupiono odzież sportową tj. 10 kompletów młodzieżowych dresów sportowych, 10 koszulek oraz 5 par obuwia sportowego.

  20 grudnia 2022 r. w Urzędzie Gminy w Wielopolu Skrzyńskim odbyło się uroczyste przekazanie odzieży i obuwia sportowego na rzecz Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wielopole Skrzyńskie”, w którym wziął udział Pan Marek Tęczar - Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie oraz Pan Adam Poręba – Instruktor wraz z młodzieżą z Uczniowskiego Klubu Sportowego.

  Wartość zadania:  5 000,00 zł – w 100 % finansowane ze środków dotacji.