Aktualności


  Środa 30 października 2019

  Zakup specjalistycznego wyposażenia dla jednostek OSP wpisanych do KSRG z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie

  Szanowni Państwo, z radością informuję, że złożony przez gminę wniosek o dofinansowanie projektu pn.Zakup specjalistycznego wyposażenia dla jednostek OSP wpisanych do KSRG z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie”  został pozytywnie oceniony przez Komisję Oceny Projektów Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.

  Nasz wniosek otrzymał łącznie 69,38 punktów i znalazł się na 6 miejscu spośród 65 inwestycji wybranych do dofinansowania.


  Projekt obejmuje zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia akcji ratowniczych oraz usuwania skutków katastrof i awarii dla dwóch jednostek OSP wpisanych do KSRG (Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego)  z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie.

  W ramach inwestycji zakupiony zostanie lekki samochód ratowniczo – gaśniczy dla jednostki OSP Wielopole Skrzyńskie. Natomiast dla jednostki OSP Brzeziny zostanie zakupiona kamera termowizyjna oraz urządzenie hydrauliczne i pneumatyczne tj. rozpieracz kolumnowy.

  Celem realizacji projektu jest wzrost bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wielopole Skrzyńskie. Zakup specjalistycznego wyposażenia z pewnością wpłynie również na wzrost bezpieczeństwa zespołów OSP prowadzących akcje ratunkowe, a tym samym zwiększy się jakość i szybkość prowadzonych działań ratunkowych.

  Ogólna wartość projektu to 413 620,85 zł, w tym wkład UE to 249 992,43 zł.

  Planowany termin zakończenia realizacji projektu to październik 2020 roku.

  Gmina wnioskowała o dofinansowanie inwestycji ze środków RPO WP na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń.

  Klikając link poniżej, można zapoznać się z listą wszystkich projektów wybranych do dofinansowania w ramach środków RPO WP.

  https://www.rpo.podkarpackie.pl/images/dok/OS_II_VI/2018/nab_4_1_004/wyniki/4_1_004_wybrane.pdf