Ogłoszenia


    Czwartek 18 sierpnia 2022

    Zaproszenie na spotkania aktywizujące nt. głównych założeń LSR oraz zasad oceniania i wyboru operacji na lata 2014-2020