Wodociągi i kanalizacja


    Piątek 3 września 2021

    Zarządzenie Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie w sprawie ustalenia opłat za oczyszczenie 1m3 nieczystości płynnych z terenu gminy