Ogłoszenia


Czwartek 10 maja 2018

OGŁOSZENIE


Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie i sołtys wsi Glinik informują mieszkańców wsi Glinik, że w dniu
15 maja 2018 roku o godz. 1600 w budynku Filii Ośrodka Kultury w Gliniku odbędzie się zebranie wiejskie.

Tematyka zebrania:

1. Prezentacja projektu zabezpieczeń przeciwpowodziowych.
2. Budżet Gminy na 2018 rok.
3. Budowa wodociągu i sprawy różne.

{# #}