Wydarzenia


  Wtorek 6 marca 2018

  Złote Gody Małżeńskie

  W dniu 6 marca 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim miała miejsce uroczystość Złotych Godów Małżeńskich obchodzona przez pary z terenu naszej gminy, które przeżyły razem 50 lat w związku małżeńskim. Parom towarzyszyły najbliższe rodziny i znajomi.


  Osoby, które przeżyły w jednym związku małżeńskim 50 lat, są nagradzane w naszym kraju na mocy ustawy z dnia 16.10.1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450 ze zm.) specjalnym medalem przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

  Ma on kształt sześcioramiennej gwiazdy w środku, której z  jednej strony widnieje napis: „ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE”, a z drugiej dwie srebrzyste róże.

  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyznając Dostojnym Jubilatom medale, przekazał również życzenia i gratulacje.

  Dekoracji medalami dokonał Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie. W swoim wystąpieniu podkreślił rolę, jaką w życiu społeczności i wychowaniu dzieci odgrywa rodzina. Pogratulował Jubilatom, życząc długich lat życia i doczekania w dobrym zdrowiu kolejnych rocznic. Z tej okazji wręczył małżonkom okoliczne dyplomy i symboliczne upominki. Do gratulacji dołączyła Pani Krystyna Wlezień Sekretarz Gminy Wielopole Skrzyńskie oraz Pani Danuta Szostak Kierownik USC.

  Medalami za długoletnie pożycie małżeńskie odznaczeni zostali: 

  • Krystyna i Edward Cynarscy, 
  • Maria i Edward Górowie,
  • Maria i Mieczysław Koziołowie, 
  • Maria i Tadeusz Krajewscy, 
  • Anna i Bolesław Królowie, 
  • Elżbieta i Eugeniusz Lepakowie, 
  • Anna i Mieczysław Misiurowie, 
  • Maria i Izydor Muchowie, 
  • Michalina i Stanisław Olechowie, 
  • Maria i Jan Srokowie,
  • Zofia i Czesław Srokowie, 
  • Genowefa i Edmund Staroniowie,
  • Maria i Mieczysław Subczakowie, 
  • Helena i Jan Szarowie, 
  • Stanisława i Józef Święchowie, 
  • Maria i Stanisław Wojnarowscy, 
  • Krystyna i Stanisław Wójtowiczowie, 
  • Ewa i Piotr Zabiegły, 
  • Anna i Tadeusz Zapałowie.

  Niepowtarzalną atmosferę umilił program artystyczny i spektakl pt.: „I ja tam byłem – wesele” zaprezentowany przez grupę biesiadno-teatralną „VICTORIA” z Broniszowa, scenariusz, reżyseria i kostiumy Pani Sławomira Marciniec. Akompaniatorem był Pan Grzegorz Piękoś.

  Tradycją stało się, że za zdrowie jubilatów wzniesiono lampkę szampana i odśpiewano „sto lat”. Gratulujemy wszystkim jubilatom, życząc doczekania kolejnych jubileuszy.