Ogłoszenia


    Poniedziałek 29 kwietnia 2019

    Zwrot podatku akcyzowego zawartego dla rolników

    Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie informuje rolników, którzy otrzymali decyzję o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, że w dniach 29 i 30 kwietnia 2019 roku w kasie Urzędu Gminy, II piętro, pok 24 będą mogli pobrać należną kwotę.