Ogłoszenia


  Środa 1 sierpnia 2018

  Zwrot Podatku Akcyzowego

  Wójt  Gminy  Wielopole  Skrzyńskie  informuje  rolników,  że  w  terminie  od 1 sierpnia  do    31    sierpnia  2018 roku  przyjmowane  są  wnioski  o  zwrot  podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.


  Do wypełnionego wniosku należy dołączyć faktury VAT (lub ich kopie) potwierdzające zakup  oleju  napędowego do  produkcji rolnej  w okresie  od 1 lutego  2018  roku  do 31  lipca  2018 roku.

   Wniosek o zwrot podatku akcyzowego mogą składać właściciele lub  dzierżawcy użytków rolnych o powierzchni powyżej 1 ha. W przypadku gdy grunty gospodarstwa  rolnego  stanowią  przedmiot  współposiadania,  zwrot  podatku przysługuje  temu  współposiadaczowi,  co  do  którego  pozostali  współposiadacze wyrazili we wniosku pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków. 
    

   Rolnicy,  którzy  w  pierwszym  terminie  (luty  2018)  nie  złożyli  stosownych wniosków mają prawo do wykorzystania całego limitu na 2018 rok w sierpniu tego roku pod warunkiem, że złożą wniosek. Stawka zwrotu podatku akcyzowego za 2018 rok od oleju napędowego  zużywanego  do produkcji  rolnej  wynosi  1,00 zł  do 1  litra oleju napędowego.  Maksymalna  kwota  zwrotu  podatku  akcyzowego  na  1  ha  użytków rolnych wyniesie 86 zł.

  Wnioski należy  składać  w  Urzędzie  Gminy  w  Wielopolu  Skrzyńskim  w  pokoju  nr  1  i  4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17 22 14 450

  Obowiązujący wzór wniosku do pobrania poniżej lub w Urzędzie Gminy pokój nr 1 i 4.