Inwestycje


Publiczny Internet w Gminie Wielopole Skrzyńskie

Dobiega końca realizacja projektu grantowego pn. „ Publiczny Internet w Gminie Wielopole Skrzyńskie” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

Zadanie obejmowało utworzenie bezpłatnego, publicznego dostępu do internetu dla wszystkich mieszkańców naszej gminy  w budynkach użyteczności publicznej oraz zewnętrznej przestrzeni ogólnodostępnej.
Wykonanie odwiertu poszukiwawczego za wodą w miejscowości Glinik

Zakończono prace związane z wykonaniem  odwiertu poszukiwawczego za wodą o głębokości 100 m na potrzeby zaopatrzenia w wodę mieszkańców Glinika. W wyniku prowadzonych prac uzyskaliśmy pozytywny wynik odwiertu. Wstępne badanie wykazało wydajność 1,5m3/h.     
 

Zakup wyposażenia do Gminnego Żłobka "Maluszek" w Wielopolu Skrzyńskim

Gmina Wielopole Skrzyńskie otrzymała wsparcie z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - „ Maluch + 2021” w ramach modułu 1b w wysokości  307 528 zł stanowiące maksymalny 80 % udział w kosztach utworzenia 15 nowych miejsc żłobkowych.
Dofinansowanie na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Pragnę poinformować iż Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 5 maja 2020 roku Gmina Wielopole Skrzyńskie znalazła się w gronie samorządów, które otrzymały dofinansowanie na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W ramach podziału środków stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej. Nasza Gmina otrzymała dotację w wysokości 72 000 PLN.
doposażenie stanowisk pracy w ramach programu Stabilne Zatrudnienie

Gmina Wielopole Skrzyńskie otrzymała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania, którego zakres obejmował  doposażenie  dwóch stanowisk pracy pracowników gospodarczych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Wielopole Skrzyńskie w ramach programu Stabilne Zatrudnienie. 
Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej  nr 986 w miejscowości Glinik

17 grudnia 2019 roku w Gliniku oficjalnie oddano do użytku nowy chodnik dla pieszych, który powstał wzdłuż drogi Wojewódzkiej Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa.

Dzięki wspólnym działaniom zarówno Samorządu Województwa Podkarpackiego, jak i Gminy Wielopole Skrzyńskie zadanie tak potrzebne lokalnej społeczności, zostało zrealizowane. W roku bieżącym powstało kolejne 239 m chodnika.  Nowy trakt dla pieszych połączył się z powstałym w latach poprzednich chodnikiem prowadzącym od budynku Szkoły Podstawowej w kierunku Filii Ośrodka Kultury w Gliniku.  Jego budowa z  pewnością zwiekszy bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi, zwłaszcza dzieci uczęszczającyh do szkoły.