Ogłoszenia


Środa 25 kwietnia 2018

Zwrot podatku akcyzowego


Zwrot podatku akcyzowego

Zawiadomienie o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego


Żywność z Polskiego Czerwonego Krzyża

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim informuje, że w dniu 26 kwietnia 2018r. będzie wydawana bezpłatna żywność z Podkarpackiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Rzeszowie w ramach FEAD 2016, Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Czytaj więcej ...

Poniedziałek 16 kwietnia 2018

Szacowanie szkód łowieckich


Szacowanie szkód łowieckich

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2018 roku Ustawy z dnia
22 marca 2018 roku
o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw, Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie informuje, że


Wtorek 10 kwietnia 2018

Znajdźmy dom dla psa!


Znajdźmy dom dla psa!

Drodzy mieszkańcy gminy Wielopole Skrzyńskie, zwracamy się z uprzejmą prośbą o pomoc w znalezieniu domu dla porzuconego psa.

Wtorek 20 marca 2018

Informacja dla rolników


Informacja dla rolników

Informujemy mieszkańców, że z dniem 4 kwietnia 2018 roku Gmina Wielopole Skrzyńskie zaprzestaje prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie organizowania targów prosiąt.Wtorek 13 marca 2018

Program Pomocy Dzieciom


Program Pomocy Dzieciom

Program Pomocy Dzieciom - stypendia dla dzieci w cieżkim stanie klinicznymWykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wielopole Skrzyńskie, położonych na terenie wsi Wielopole Skrzyńskie przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Wielopole Skrzyńskie został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Wielopole Skrzyńskie, położonych na terenie wsi Wielopole Skrzyńskie przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.
Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6m ust.2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016r. poz. 250)

Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie zawiadamia, że Rada Gminy w Wielopolu Skrzyńskim w dniu 19 października 2017r. podjęła nową uchwałę Nr XXXV/227/2017 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie (Dz.Urz.Woj.Podk. z dnia 9.11.2017r. Poz.3684).Czwartek 28 grudnia 2017

Odpady Komunalne


Odpady Komunalne

Terminarz zbiórki odpadów komunalnych z terenu gminy Wielopole Skrzyńskie oraz informacje o opłatach.Obwieszczenie Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 27 grudnia 2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 27 grudnia 2017 r. o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie wybieranych radnych oraz o siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Wielopolu Skrzyńskim w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim, zarządzonych na dzień 11 marca 2018 r.Nowa strona internetowa Gminy Wielopole Skrzyńskie

Poprzednia strona internetowa Gminy Wielopole Skrzyńskie została w dniu 22.12.2017 przeniesiona do archiwum dostępnym pod adresem: http://archiwum.wielopole.eu

Zastąpiona została nową, bardziej nowoczesną wersją portalu. Nasza nowa witryna internetowa jest lepiej dostosowana do przeglądania na urządzeniach mobilnych, połączenie z nią jest szyfrowane i bezpieczne, układ treści został przebudowany w taki sposób aby był bardziej czytelny i intuicyjny.

Czytaj więcej ...


Środa 15 listopada 2017

Zebranie Wiejskie w Broniszowie


Zebranie Wiejskie w Broniszowie

W dniu 10.12.2017r. o godz. 11:00 w Domu Ludowym w Broniszowie odbędzie się zebranie wiejskie w sprawie postępowania dotyczącego przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków.


Środa 15 listopada 2017

Zebranie Wiejskie w Nawsiu


Zebranie Wiejskie w Nawsiu

W dniu 03.12.2017r. o godz. 11:30 w Filii Ośrodka Kultury w Nawsiu odbędzie się zebranie wiejskie w sprawie postępowania dotyczącego przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków.


Środa 15 listopada 2017

Zebranie Wiejskie w Gliniku


Zebranie Wiejskie w Gliniku

W dniu 26.11.2017r. o godz. 11:00 w Domu Ludowym w Gliniku odbędzie się zebranie wiejskie w sprawie postępowania dotyczącego przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków.


Piątek 10 listopada 2017

Zebranie Wiejskie w Brzezinach


Zebranie Wiejskie w Brzezinach

W dniu 19.11.2017r. o godz. 11:30 w Domu Ludowym w Brzezinach odbędzie się zebranie wiejskie w sprawie postępowania dotyczącego przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków.