Wydarzenia


  Środa 1 marca 2023

  1 marca – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

  1 marca – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

  Dzień ten poświęcony jest pamięci bohaterów i niepodległościowego podziemia, którzy przeciwstawili się sowieckiej agresji i reżimowi komunistycznemu.


  1 marca 2023 roku w Wielopolu Skrzyńskim odbyła się uroczystość  poświęcona pamięci żołnierzy niepodległościowego podziemia. Obchody rozpoczęły się w kościele parafialnym pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Wielopolu Skrzyńskim, gdzie odprawiono Mszę Świętą w intencji poległych w obronie Ojczyzny.

  Druga część uroczystości miała miejsce na cmentarzu parafialnym w Wielopolu Skrzyńskim, gdzie złożono wiązanki kwiatów  przez poszczególne delegacje na grobie Stanisława Pietruszki ps. „Wrzos”  Następnie Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie  przypomniał historię losów "Żołnierzy niezłomnych", przywołując również pamięć Stanisława Pietruszki wywodzącego się z Wielopola Skrzyńskiego, który swoimi czynami wypełnił patriotyczny obowiązek wobec Ojczyzny i wolności.

  Dalsza część uroczystości odbyła się  o godzinie 17:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku, gdzie zaprezentowany został program słowno – muzyczny o tematyce patriotycznej  w wykonaniu młodzieży z KSM z Wielopola Skrzyńskiego.

  W wydarzeniu udział wzięły poczty sztandarowe: ze Szkół Podstawowych oraz jednostek OSP z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie. W uroczystości uczestniczyli również: Związek Strzelecki „Strzelec”, Orlęta, Dyrektorzy Szkół, nauczyciele, samorządowcy, radni, dzieci ze szkół podstawowych, oraz mieszkańcy Gminy Wielopole Skrzyńskie.

  Świętowanie Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” ma przywrócić należne miejsce w pamięci narodowej osób, które podjęły walkę o niepodległość Polski.

  Pamięć o żołnierzach określanych mianem „Wyklętych” miała być zapomniana. Działające wówczas służby bezpieczeństwa z ogromną determinacją zwalczały działaczy podziemia niepodległościowego. Organizowana była walka z ludźmi, którzy nie złożyli broni i walczyli o suwerenność Polski.  Jako Żołnierze Niezłomni przetrwali jednak w pamięci tych, dla których Wolna i Niepodległa Polska była i jest wartością nadrzędną. Przetrwali dzięki prawdzie, której się poświęcili i oddali życie.