Aktualności


Środa 25 kwietnia 2018

Zwrot podatku akcyzowego


Zwrot podatku akcyzowego

Zawiadomienie o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego


Żywność z Polskiego Czerwonego Krzyża

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim informuje, że w dniu 26 kwietnia 2018r. będzie wydawana bezpłatna żywność z Podkarpackiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Rzeszowie w ramach FEAD 2016, Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Czytaj więcej ...


Poniedziałek 16 kwietnia 2018

Szacowanie szkód łowieckich


Szacowanie szkód łowieckich

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2018 roku Ustawy z dnia
22 marca 2018 roku
o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw, Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie informuje, żeWtorek 10 kwietnia 2018

Znajdźmy dom dla psa!


Znajdźmy dom dla psa!

Drodzy mieszkańcy gminy Wielopole Skrzyńskie, zwracamy się z uprzejmą prośbą o pomoc w znalezieniu domu dla porzuconego psa.Budowa chodnika dla pieszych wraz z rozbudową przepustu oraz organizacją przejścia dla pieszych  w miejscowości Wielopole Skrzyńskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa

Decyzją Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie została podjęta uchwała w sprawie przyjęcia planu realizacji budów chodników w ciągu dróg wojewódzkich w 2018 roku.

Gmina Wielopole Skrzyńskie znalazła się na liście samorządów, które otrzymają dofinansowanie na realizację zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.Czwartek 5 kwietnia 2018

Promesa dla Gminy Wielopole Skrzyńskie

Promesa dla Gminy Wielopole Skrzyńskie

5 marca 2018 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyło się uroczyste wręczenie promes dla podkarpackich samorządów. Przekazane środki zostaną przeznaczone na remont lub odbudowę infrastruktury zniszczonej w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej oraz uszkodzonej lub zniszczonej w wyniku działania osuwisk w latach 2010-2017.

Czytaj więcej ...Poniedziałek 26 marca 2018

Akcja honorowego oddawania krwi


Akcja honorowego oddawania krwi

25 marca 2018 roku odbyła się druga w tym roku Akcja Honorowego Oddawania Krwi, zorganizowana przez Klub HDK-PCK "Solidarne Serce" przy Urzędzie Gminy w Wielopolu Skrzyńskim razem z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa  w Rzeszowie.
Wtorek 20 marca 2018

Informacja dla rolników


Informacja dla rolników

Informujemy mieszkańców, że z dniem 4 kwietnia 2018 roku Gmina Wielopole Skrzyńskie zaprzestaje prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie organizowania targów prosiąt.Wtorek 13 marca 2018

Program Pomocy Dzieciom


Program Pomocy Dzieciom

Program Pomocy Dzieciom - stypendia dla dzieci w cieżkim stanie klinicznymWykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wielopole Skrzyńskie, położonych na terenie wsi Wielopole Skrzyńskie przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Wielopole Skrzyńskie został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Wielopole Skrzyńskie, położonych na terenie wsi Wielopole Skrzyńskie przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.


Sobota 10 marca 2018

Dzień Kobiet


Dzień Kobiet

    10 marca 2018 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Kobiet.  Organizatorami imprezy byli: Gmina Wielopole Skrzyńskie oraz Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku
w Wielopolu Skrzyńskim.


Wtorek 6 marca 2018

Złote Gody Małżeńskie


Złote Gody Małżeńskie

W dniu 6 marca 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim miała miejsce uroczystość Złotych Godów Małżeńskich obchodzona przez pary z terenu naszej gminy, które przeżyły razem 50 lat w związku małżeńskim. Parom towarzyszyły najbliższe rodziny i znajomi.


Sobota 10 lutego 2018

Sportowe Podsumowanie 2017 roku

Sportowe Podsumowanie 2017 roku

10 lutego 2018 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim odbył się Bal Mistrzów Sportu. To cykliczna impreza organizowana przez Klub Sportowy POGÓRZE w Wielopolu Skrzyńskim.

Czytaj więcej ...


Halowe Turnieje Lokalizacji Akademii o Puchar Burmistrza Gminy Rymanów i Dyrektora Akademii

W sobotę 10 lutego w dwóch turniejach uczestniczyli zawodnicy urodzeni w 2008 i 2009 roku.
Do rywalizacji przystąpiło, aż 14 zespołów!

Wielopole Skrzyńskie zajęło VI miejsce w klasyfikacji "Turniej Poranny 2008/09".

Wyróżniono też naszych zawodników:

  • Mikołaj Dziadecki - specjalne wyróżnienie od Dyrektora Akademii,
  • Marcin Krasoń - wyróżnienie najlepszego zawodnika zespołu.

Niedziela 21 stycznia 2018

Akcja Honorowego Oddawania Krwi


Akcja Honorowego Oddawania Krwi

W dniu 21 stycznia 2018 roku miała miejsce w Wielopolu Skrzyńskim pierwsza tegoroczna Akcja Honorowego Oddawania Krwi, zorganizowana przez Klub HDK-PCK "Solidarne Serce" przy Urzędzie Gminy w Wielopolu Skrzyńskim.


Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6m ust.2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016r. poz. 250)

Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie zawiadamia, że Rada Gminy w Wielopolu Skrzyńskim w dniu 19 października 2017r. podjęła nową uchwałę Nr XXXV/227/2017 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie (Dz.Urz.Woj.Podk. z dnia 9.11.2017r. Poz.3684).


Czwartek 28 grudnia 2017

Spotkanie Rodzin Wielodzietnych


Spotkanie Rodzin Wielodzietnych

28 grudnia 2018 roku w Wielopolu Skrzyńskim odbyło się spotkanie rodzin wielodzietnych z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie, na które zaproszono ponad 50 małżeństw posiadających co najmniej czworo małoletnich dzieci.Czwartek 28 grudnia 2017

Odpady Komunalne


Odpady Komunalne

Terminarz zbiórki odpadów komunalnych z terenu gminy Wielopole Skrzyńskie oraz informacje o opłatach.Obwieszczenie Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 27 grudnia 2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 27 grudnia 2017 r. o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie wybieranych radnych oraz o siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Wielopolu Skrzyńskim w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim, zarządzonych na dzień 11 marca 2018 r.Środa 15 listopada 2017

Zebranie Wiejskie w Broniszowie


Zebranie Wiejskie w Broniszowie

W dniu 10.12.2017r. o godz. 11:00 w Domu Ludowym w Broniszowie odbędzie się zebranie wiejskie w sprawie postępowania dotyczącego przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków.


Środa 15 listopada 2017

Zebranie Wiejskie w Nawsiu


Zebranie Wiejskie w Nawsiu

W dniu 03.12.2017r. o godz. 11:30 w Filii Ośrodka Kultury w Nawsiu odbędzie się zebranie wiejskie w sprawie postępowania dotyczącego przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków.Środa 15 listopada 2017

Zebranie Wiejskie w Gliniku


Zebranie Wiejskie w Gliniku

W dniu 26.11.2017r. o godz. 11:00 w Domu Ludowym w Gliniku odbędzie się zebranie wiejskie w sprawie postępowania dotyczącego przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków.
Sobota 11 listopada 2017

11 Listopada Święto Niepodległości

11 Listopada Święto Niepodległości

11 listopada 2017 roku w Wielopolu Skrzyńskim odbyły się gminne obchody Święta Niepodległości.

Uroczystość patriotyczna rozpoczęła się zapaleniem zniczy i złożeniem okolicznościowych wiązanek pod pomnikiem „Uczestników Walk o Wolną Polskę” przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskim.

Czytaj więcej ...


Piątek 10 listopada 2017

Zebranie Wiejskie w Brzezinach


Zebranie Wiejskie w Brzezinach

W dniu 19.11.2017r. o godz. 11:30 w Domu Ludowym w Brzezinach odbędzie się zebranie wiejskie w sprawie postępowania dotyczącego przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków.
Środa 25 października 2017

Akcja Społeczna „Studnia za Makulaturę”


Akcja Społeczna „Studnia za Makulaturę”

Nigdy pomoc potrzebującym nie była tak łatwa – wystarczy przynieść niepotrzebną makulaturę. Razem zbierzemy tyle, że wystarczy na budowę studni ratujących życie w Afryce.


Piątek 20 października 2017

Gminne obchody Święta Edukacji Narodowej


Gminne obchody Święta Edukacji Narodowej

Zgodnie z tradycją, pracownicy oświaty z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie spotkali się 16 października 2017 r. z okazji Święta Edukacji Narodowej.Dożynki Gminy Wielopole Skrzyńskie 2017

3 września 2017 roku obchodziliśmy uroczystości Dożynkowe Gminy Wielopole Skrzyńskie. Tegorocznym gospodarzem święta plonów było sołectwo Nawsie.
Środa 16 sierpnia 2017

Tradycyjny odpust Wielopolski


Tradycyjny odpust Wielopolski

15 sierpnia 2017 roku w Wielopolu Skrzyńskim odbyła się coroczna uroczystość odpustowa ku czci Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej Patronki wielopolskiej parafii.


Poniedziałek 7 sierpnia 2017

120 lat OSP Wielopole Skrzyńskie


120 lat OSP Wielopole Skrzyńskie

5 sierpnia 2017 roku odbyła się uroczystość z okazji 120 - lecia powstania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielopolu Skrzyńskim. Obchody jubileuszu rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej.