Aktualności

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6m ust.2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016r. poz. 250)

Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie zawiadamia, że Rada Gminy w Wielopolu Skrzyńskim w dniu 19 października 2017r. podjęła nową uchwałę Nr XXXV/227/2017 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie (Dz.Urz.Woj.Podk. z dnia 9.11.2017r. Poz.3684).


Czwartek 28 grudnia 2017

Spotkanie Rodzin Wielodzietnych


Spotkanie Rodzin Wielodzietnych

28 grudnia 2018 roku w Wielopolu Skrzyńskim odbyło się spotkanie rodzin wielodzietnych z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie, na które zaproszono ponad 50 małżeństw posiadających co najmniej czworo małoletnich dzieci.Czwartek 28 grudnia 2017

Odpady Komunalne


Odpady Komunalne

Terminarz zbiórki odpadów komunalnych z terenu gminy Wielopole Skrzyńskie oraz informacje o opłatach.Obwieszczenie Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 27 grudnia 2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 27 grudnia 2017 r. o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie wybieranych radnych oraz o siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Wielopolu Skrzyńskim w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim, zarządzonych na dzień 11 marca 2018 r.Środa 15 listopada 2017

Zebranie Wiejskie w Broniszowie


Zebranie Wiejskie w Broniszowie

W dniu 10.12.2017r. o godz. 11:00 w Domu Ludowym w Broniszowie odbędzie się zebranie wiejskie w sprawie postępowania dotyczącego przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków.


Środa 15 listopada 2017

Zebranie Wiejskie w Nawsiu


Zebranie Wiejskie w Nawsiu

W dniu 03.12.2017r. o godz. 11:30 w Filii Ośrodka Kultury w Nawsiu odbędzie się zebranie wiejskie w sprawie postępowania dotyczącego przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków.Środa 15 listopada 2017

Zebranie Wiejskie w Gliniku


Zebranie Wiejskie w Gliniku

W dniu 26.11.2017r. o godz. 11:00 w Domu Ludowym w Gliniku odbędzie się zebranie wiejskie w sprawie postępowania dotyczącego przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków.
Sobota 11 listopada 2017

11 Listopada Święto Niepodległości

11 Listopada Święto Niepodległości

11 listopada 2017 roku w Wielopolu Skrzyńskim odbyły się gminne obchody Święta Niepodległości.

Uroczystość patriotyczna rozpoczęła się zapaleniem zniczy i złożeniem okolicznościowych wiązanek pod pomnikiem „Uczestników Walk o Wolną Polskę” przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskim.

Czytaj więcej ...


Piątek 10 listopada 2017

Zebranie Wiejskie w Brzezinach


Zebranie Wiejskie w Brzezinach

W dniu 19.11.2017r. o godz. 11:30 w Domu Ludowym w Brzezinach odbędzie się zebranie wiejskie w sprawie postępowania dotyczącego przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków.
Środa 25 października 2017

Akcja Społeczna „Studnia za Makulaturę”


Akcja Społeczna „Studnia za Makulaturę”

Nigdy pomoc potrzebującym nie była tak łatwa – wystarczy przynieść niepotrzebną makulaturę. Razem zbierzemy tyle, że wystarczy na budowę studni ratujących życie w Afryce.


Piątek 20 października 2017

Gminne obchody Święta Edukacji Narodowej


Gminne obchody Święta Edukacji Narodowej

Zgodnie z tradycją, pracownicy oświaty z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie spotkali się 16 października 2017 r. z okazji Święta Edukacji Narodowej.


Dożynki Gminy Wielopole Skrzyńskie 2017

3 września 2017 roku obchodziliśmy uroczystości Dożynkowe Gminy Wielopole Skrzyńskie. Tegorocznym gospodarzem święta plonów było sołectwo Nawsie.
Środa 16 sierpnia 2017

Tradycyjny odpust Wielopolski


Tradycyjny odpust Wielopolski

15 sierpnia 2017 roku w Wielopolu Skrzyńskim odbyła się coroczna uroczystość odpustowa ku czci Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej Patronki wielopolskiej parafii.


Poniedziałek 7 sierpnia 2017

120 lat OSP Wielopole Skrzyńskie


120 lat OSP Wielopole Skrzyńskie

5 sierpnia 2017 roku odbyła się uroczystość z okazji 120 - lecia powstania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielopolu Skrzyńskim. Obchody jubileuszu rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej.