Wydarzenia


  Środa 29 stycznia 2020

  Uroczyste oddanie do użytku pojazdów zakupionych w ramach środków PFRON

  29 stycznia 2020 roku na obiekcie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim odbyło się spotkanie tematyczne, podczas którego poświęcono zakupione przez Gminę Wielopole Skrzyńskie dwa nowe pojazdy przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych.


  Spotkanie rozpoczęło się od spektaklu Bożonarodzeniowego w wykonaniu uczestników WTZ.

  Następnie Pani Barbara Święch – Bober Kierownik WTZ w Wielopolu Skrzyńskim powitała zaproszonych gości i zaprosiła wszystkich obecnych do zapoznania się z prezentacją multimedialną poświęconą działalności wielopolskich warsztatów.

  Kolejno głos zabrał Pan Łukasz Dziok Zastępca Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie, który poinformował, że nasz samorząd końcem ubiegłego roku zakupił dwa pojazdy dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy oraz z dofinansowania otrzymanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Wyrównania różnic między regionami III” obszar D.

  Dla przypomnienia pierwszy z zakupionych pojazdów to 9 – osobowy mikrobus marki Ford Transit Custom, który będzie służył do przewozu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim.

  Potrzeba zakupu dodatkowego pojazdu dla WTZ wynikała ze wzrostu liczby uczestników z 30 do 40 osób.

  Wartość zakupionego pojazdu wyniosła 139 605,00 zł, w tym otrzymane dofinansowanie ze środków PFRON wyniosło 80 000,00 zł.

   

  Drugi zakupiony pojazd to 18 – osobowy autobus marki FORD Transit M2 2.0 Eco Blue, który przeznaczono na potrzeby przewozu osób niepełnosprawnych z obszaru naszej gminy dowożonych do wielopolskiego przedszkola.

  Wartość zakupionego pojazdu wyniosła 206 025,00 zł, w tym otrzymane dofinansowanie ze środków PFRON wyniosło 144 217,50 zł.

   

  Pan Łukasz Dziok Zastępca Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie w swoim przemówieniu  zaznaczył również, że nasz samorząd realizuje wiele cennych inicjatyw z udziałem środków pozyskanych z PFRON. Przypomniał m.in. o likwidacji barier architektonicznych w Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Gliniku oraz doposażeniu stanowisk pracy pracowników gospodarczych zatrudnionych w Urzędzie Gminy.

  W dalszej części wydarzenia nastąpiło poświęcenie zakupionych pojazdów, którego dokonali: ks. Piotr Potyrała Wicedyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej, ks. Józef Kłosowski Dziekan Dekanatu Wielopolskiego oraz ks. Mariusz Siniak Proboszcz Parafii pw. NMP Wniebowziętej w Wielopolu Skrzyńskim.

  Kolejno głos zabrali m.in. Pan Fryderyk Kapinos Poseł na Sejm RP, Pan Maciej Szymański Dyrektor Oddziału Podkarpackiego PFRON oraz Pan Jerzy Jęczmienionka Dyrektor ROPS w Rzeszowie. Przybyli goście w swoich przemówieniach gratulowali Panu Markowi Tęczarowi Wójtowi Gminy Wielopole Skrzyńskie i przedstawicielom samorządu gminy realizacji wielu działań na rzecz osób doświadczających niepełnosprawności oraz tworzenia jak najlepszych warunków życia, aktywności społecznej i zawodowej, a także pełnoprawnego ich udziału w życiu społeczności lokalnej.