Informacje


Środa 25 kwietnia 2018

Zwrot podatku akcyzowego


Zwrot podatku akcyzowego

Zawiadomienie o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego


Żywność z Polskiego Czerwonego Krzyża

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim informuje, że w dniu 26 kwietnia 2018r. będzie wydawana bezpłatna żywność z Podkarpackiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Rzeszowie w ramach FEAD 2016, Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Czytaj więcej ...


Budowa chodnika dla pieszych wraz z rozbudową przepustu oraz organizacją przejścia dla pieszych  w miejscowości Wielopole Skrzyńskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa

Decyzją Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie została podjęta uchwała w sprawie przyjęcia planu realizacji budów chodników w ciągu dróg wojewódzkich w 2018 roku.

Gmina Wielopole Skrzyńskie znalazła się na liście samorządów, które otrzymają dofinansowanie na realizację zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.Piątek 10 listopada 2017

Lokalizacja i Demografia

Lokalizacja i Demografia

Podstawowe informacje na temat położenia geograficznego Gminy Wielopole Skrzyńskie oraz dane statystyczne dotyczące jej mieszkańców.

Czytaj więcej ...