Informacje2,3 mln złotych dofinansowania dla Gminy Wielopole Skrzyńskie na przebudowę dróg z PROW-u

Złożony przez nasza Gminę, w lutym bieżącego roku, wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa dróg gminnych Nr 107734R Brzeziny-Rędziny i Nr 107703R Broniszów Zapole w ramach kompleksowej modernizacji sieci dróg lokalnych” znalazł się 7 miejscu na 101 złożonych wniosków na liście operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020. 


"Pakiet na start dla Młodych"

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać w Biurze Projektu

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu lub pod numerem tel. 797 600 310.


  Piątek 12 czerwca 2020

  Spis Rolny 2020 - Informacje

  Spis Rolny 2020 - Informacje

  Powszechny Spis Rolny 2020 zostanie przeprowadzony w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju, według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.

  Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

  Obowiązek realizacji spisu nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r.

  Krajową podstawą prawną realizacji spisu rolnego jest ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728).

  Czytaj więcej ...


   Piątek 29 marca 2019

   PILNIE POSZUKIWANY DOM DLA PSA!

   PILNIE POSZUKIWANY DOM DLA PSA!

   Pies jest młody, zadbany i oswojony. Wszystkie formalności takie jak szczepienie i odrobaczenie zostaną natychmiast załatwione, jeżeli znajdzie się osoba chętna do zaadoptowania zwierzaka. Jeśli jesteś zainteresowany/a, proszę skontaktuj się.

   Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z pracownikami Urzędu Gminy – pok. nr 12 lub 19, tel. (+48 17) 22-14-819

   Czytaj więcej ...


   Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży szkolnej

   Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "MASTER" w Wielopolu Skrzyńskim,
   Zaprasza na zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży szkolnej:


   - TENISA ZIEMNEGO, które odbywają się w sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum im. Ks. J. Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim - w poniedziałki robocze,


   - KARATE, które organizowane są w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gliniku - w czwartki robocze.


    Środa 25 kwietnia 2018

    Zwrot podatku akcyzowego


    Zwrot podatku akcyzowego

    Zawiadomienie o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego


    Żywność z Polskiego Czerwonego Krzyża

    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim informuje, że w dniu 26 kwietnia 2018r. będzie wydawana bezpłatna żywność z Podkarpackiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Rzeszowie w ramach FEAD 2016, Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

    Czytaj więcej ...


    Budowa chodnika dla pieszych wraz z rozbudową przepustu oraz organizacją przejścia dla pieszych w miejscowości Wielopole Skrzyńskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa

    Decyzją Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie została podjęta uchwała w sprawie przyjęcia planu realizacji budów chodników w ciągu dróg wojewódzkich w 2018 roku.

    Gmina Wielopole Skrzyńskie znalazła się na liście samorządów, które otrzymają dofinansowanie na realizację zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.