Informacje


  Piątek 10 listopada 2017

  Lokalizacja i Demografia

  Podstawowe informacje na temat położenia geograficznego Gminy Wielopole Skrzyńskie oraz dane statystyczne dotyczące jej mieszkańców.


  Położenie gminy Wielopole Skrzyńskie

  Gmina Wielopole Skrzyńskie położona jest w środkowo-zachodniej części województwa podkarpackiego w północnej części powiatu ropczycko-sędziszowskiego.

  Zajmuje obszar 9355 ha, co stanowi 0,5% powierzchni woj. podkarpackiego oraz 17% powierzchni powiatu ropczycko-sędziszowskiego.


  Sołectwa gminy Wielopole Skrzyńskie

  W skład gminy wchodzi 5 sołectw:

  • Brzeziny,
  • Broniszów,
  • Glinik,
  • Nawsie,
  • Wielopole Skrzyńskie.

  Gmina liczy wg stanu na 15 stycznia 2016r.: 8391 mieszkańców, z czego 4224 to kobiety i 4167 mężczyźni.


  Gminy sąsiadujące z gminą Wielopole Skrzyńskie

  Z gminą Wielopole Skrzyńskie sąsiaduje 9 innych gmin:

  • - od wschodu Czudec,
  • - od zachodu Brzostek,
  • - od południa Strzyżów, Wiśniowa i Frysztak,
  • - od północy Dębica, Ropczyce, Sędziszów Małopolski i Iwierzyce.

   Bardzo dobrze rozwinięta sieć dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz funkcjonujące linie autobusowe umożliwiają dobrą komunikację z okolicznymi miastami - Ropczycami, Strzyżowem, Sędziszowem Małopolskim, Rzeszowem. Główna droga nr 986 Tuszyma - Ropczyce-Wiśniowa umożliwia dojazd w Bieszczady z rejonów Ropczyc i Mielca. Teren gminy położony pod względem fizyczno-geograficznym znajduje się w Prowincji Karpat i Podkarpacia, Podprowincji Zewnętrznych Karpat Zachodnich, Makroregionie pogórzy Środkowo-Beskidzkich i Mezoregionie Pogórza Strzyżowskiego.

  Południowo-zachodnia i wschodnia część gminy, znajduje się w obszarze Czarnorzecko - Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego zajmującego 1195 ha obszaru gminy. Region, w którym leży gmina charakteryzuje się wysokimi walorami krajobrazowymi, urozmaiconą rzeźbą terenu, wieloma zabytkami wartymi zobaczenia, co umożliwia wykorzystanie tego obszaru do rozwoju różnych form turystyki i agroturystyki.