Informacje


  Piątek 7 kwietnia 2023

  2,3 mln złotych dofinansowania dla Gminy Wielopole Skrzyńskie na przebudowę dróg z PROW-u

  Złożony przez nasza Gminę, w lutym bieżącego roku, wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa dróg gminnych Nr 107734R Brzeziny-Rędziny i Nr 107703R Broniszów Zapole w ramach kompleksowej modernizacji sieci dróg lokalnych” znalazł się 7 miejscu na 101 złożonych wniosków na liście operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.   


  W ramach realizacji projektu planowana jest przebudowa dwóch dróg gminnych o łącznej długości 4,39 km:

  - Drogi Nr 107734R Brzeziny-Rędziny – planowana do przebudowy długość odcinka w ramach projektu wynosi 1,7 km.

  - oraz drogi Nr 107703R Broniszów Zapole – w ramach projektu zostanie przebudowany odcinek o długości 2,6 km.

  Planowany całkowity koszt projektu wynosi: 3 706 109,08 zł                                                    

  Wnioskowane dofinansowanie: 2 313 314,00 zł                                      

   

  Link do informacji o wynikach naboru:

  https://prow.podkarpackie.pl/index.php/test-1/291-zatwierdzona-lista-operacji-informujaca-o-kolejnosci-przyslugiwania-pomocy-na-operacje-typu-budowa-lub-modernizacja-drog-lokalnych

   

  Lista operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 znajduje się poniżej: