Informacje


    Piątek 7 kwietnia 2023

    2,3 mln złotych dofinansowania dla Gminy Wielopole Skrzyńskie na przebudowę dróg z PROW-u

    Złożony przez nasza Gminę, w lutym bieżącego roku, wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa dróg gminnych Nr 107734R Brzeziny-Rędziny i Nr 107703R Broniszów Zapole w ramach kompleksowej modernizacji sieci dróg lokalnych” znalazł się 7 miejscu na 101 złożonych wniosków na liście operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.