Ogłoszenia


  Wtorek 24 kwietnia 2018

  Żywność z Polskiego Czerwonego Krzyża

  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim informuje, że w dniu 26 kwietnia 2018r. będzie wydawana bezpłatna żywność z Podkarpackiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Rzeszowie w ramach FEAD 2016, Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.


  Żywność wydawana będzie od godz. 8:00 do 15.00

  Kierownik GOPS
  Bożena Rogińska-Olech