Kultura


  Sobota 11 kwietnia 2015

  Ścieżka edukacyjna poświęcona życiu i twórczości Tadeusza Kantora oraz jego związku z rodzinną miejscowością

  30 marca 2015 roku oddano do użytku ścieżkę edukacyjną poświęconą światowej sławy Wielopolaninowi Tadeuszowi Kantorowi.

  Oficjalne otwarcie ścieżki nastąpiło podczas uroczystych obchodów 100 rocznicy urodzin Artysty - 11 kwietnia 2015 r.

   


  W ramach ścieżki edukacyjnej wyznaczono i oznakowano tablicami, usytuowanymi na metalowych formach przestrzennych, 3 punkty w Wielopolu Skrzyńskim, związane z życiem i twórczością Tadeusza Kantora, w szczególności z dzieciństwem Artysty.

  Punkt I - rynek w Wielopolu Skrzyńskim, gdzie został usytuowany element małej architektury - odlew z brązu przedstawiający Tadeusza Kantora z siostrą Zofią (wykonany na podstawie oryginalnej fotografii z rodzinnego albumu Artysty nawiązujący do dzieciństwa spędzonego z matką i siostrą w Wielopolu Skrzyńskim). Ustawiono także tablicę zawierającą mapę ścieżki, informację o odlewie oraz krótkie kompendium wiedzy nt. życia i twórczości Kantora, więzi z siostrą Zosią, wspomnień z dzieciństwa związanych z ceremoniami religijnymi na rynku - zilustrowanych cytatami z tekstów Artysty.

  Punkt II – Ośrodek Dokumentacji i Historii Regionu Muzeum Tadeusza Kantora zlokalizowane na starej plebani "Kantorówce" znajdującej się obok kościoła parafialnego w Wielopolu Skrzyńskim. W ramach projektu została usytuowana tablica zawierająca informację o związku Kantora z miejscem, w którym spędził dzieciństwo, odwołanie się do wspomnień zawartych w tekstach artysty, omówienie historii powstania Muzeum i jego działalności.

  Punkt III - przed Szkołą Podstawową im. Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskim. W ramach projektu usytuowano tablicę, na konstrukcji przestrzennej, metalowej nawiązującej do rekwizytów z sztuk Kantora oraz informacje o jego edukacji w Wielopolu Skrzyńskim, a także cytaty zawierające wspomnienia szkoły m.in. w sztuce "Umarła klasa”.

  Z zawartością tablic można zapoznać się w dokumencie dostępnym do pobrania poniżej.

  Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia ich na żywo w naszej miejscowości!